اخبار

 • یوم شنبه مؤرخ 21/11/1396 پروسه ثبت نام حجاج فرضی درمرکز وولایات کشور آغاز گردید .

  رده : عمومی

  به اساس فیصله مورخ3/11/1396 کمیته ملی حج ، ثبت نام متقاضیان حج بیت الله شریف درسال جاری تنها درنواحی وولسوالی های میتواند صورت گیرد که بربنیاد قرعه وتثبیت نوبت برای سالهای 1397و1398 متقاضیان حج شان ازقبل ثبت وموجود نبوده ویاهم کمبود داشته...

 • شرکت درمسابقه بین المللی حفظ و تجویدقرانکریم

  رده : عمومی

  امتحان حافظان کل قرآنکریم تحت نظر شیخ القراء استاد قاری برکت الله سلیم درمقر ریاست انسجام امورقراء اخذگردید قراراست یک تن آنها دربیست دومین دورمسابقه بین المللی حفظ قرانکریم ازطبقه ذکور که درماه مارچ 2018 درکشورامارات متحده عربی...

 • اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف!

  رده : عمومی

  به اساس فیصله مورخ3/11/1396 کمیته ملی حج ثبت نام متقاضیان حج بیت الله شریف درسال جاری تنها درنواحی وولسوالی های میتواند صورت گیرد که بربنیاد قرعه وتثبیت نوبت برای سالهای 1397و1398 متقاضیان حج شان ازقبل ثبت وموجود نبوده ویاهم کمبود داشته...

 • معرفی رئیس جدید پلان وپالیسی به هئیت رهبری وزارت ارشاد، حج واوقاف

  رده : عمومی

  محترم عنایت الله " امین " که ازطریق برنامه (CBR) به اساس رقابت آزاد برنده پست ریاست پلان وپالیسی شده بود، طی محفلی توسط محترم استاد فیض محمد " عثمانی " وزیرارشاد، حج واوقاف به هئیت رهبری وزارت معرفی گردید . ابتدا آیاتی چند...

 • اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

  رده : عمومی

  قراراست بیست دومین دورمسابقه بین المللی حفظ قرانکریم ازطبقه ذکوردرماه مارچ 2018 درکشورامارات متحده عربی برگزارگردد، که خواهان شرکت یکتن حافظ کل قرانکریم درمسابقه فوق الذکراز کشور افغانستان گردیده است . بناء ازعموم حفاظ مکمل قرانکریم که دارای...

 • دومین جلسه کمیسیون مصئونیت غذایی تدویرشد

  رده : عمومی

  یوم دوشنبه مؤرخ 2/11/1396 دومین جلسه کمیسیون مصئونیت غذایی با شرکت نماینده کمیسیون متذکره و اعضای کمیسیون داخلی وزارت ارشاد، حج واوقاف دردفترمحترم قاضی ریاض الله "صابر" رئیس تدریب ایمه تدویرگردید . ابتداآیاتی چند ازکلام الله...

 • وزارت ارشاد،حج واوقاف خدمات انترنتی رابه دسترس مساجدقرارمیدهد

  رده : عمومی

  وزارت ارشاد،حج واوقاف به همکاری تخنیکی ومالی ریاست عمومی اتراخدمات انترنتی رابه دسترس مساجدجامع کابل،انستیتوت تدریب ائمه،مهدعالی قراومدارس علوم دینی مربوطه قرارمیدهد. این مطلب رااستادفیض محمدعثمانی وزیرارشاد،حج واوقاف بعدازدیدارباداکترمحمدنجیب...

 • پیام تسلیت وزارت ارشاد، حج و اوقاف

  رده : عمومی

  بسم الله الرحمن الرحیم پیام تسلیت وزارت ارشاد، حج و اوقاف به مناسبت وفات مرحوم الحاج ذکریا " ذکی " رئیس پلان و مشاور اسبق وزارت ارشاد، حج واوقاف با تأسف اطلاع حاصل نمودیم که الحاج ذکریا " ذکی "رئیس پلان و...

 • ملاقات محترم فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد حج و اوقاف با سفیر کشور اندونیزیا

  رده : عمومی

  یوم دوشنبه مؤرخ 25/10/1396 محترم استاد فیض محمد " عثمانی " وزیرارشاد، حج واوقاف دردفتر کارشان با محترم داکتر عارف راچمن سفیرکشور اندونیزیا مقیم کابل ملاقات به عمل آوردند . طرفین روی موضوعات مورد علاقه بخصوص تقویه روابط فرهنگی و...

 • ورکشاپ (15) روزه ای تحت عنوان ( برنامه ریزی عمومی )

  رده : عمومی

  یوم شنبه مؤرخ 23جدی 1396 ورکشاپ (15) روزه ای تحت عنوان ( برنامه ریزی عمومی ) ازطرف وزارت ارشاد، حج واوقاف به همکاری استیتوت خدمات ملکی افغانستان درتالارکتابخانه ریاست اطلاعات و ارتباط عامه دایرگردید . این برنامه جهت ارتقای ظرفیت کارمندان طبقه...

صفحه 10 از 24