اخبار

 • اطلاعیه پرواز هشتم

  رده : عمومی

  به اطلاع تمام حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره پرواز شان از ( 2126 الی 2298 ) وتمام حجاج محترم ولسوالی های کابل رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( هفتم ) ومتباقی آن شامل پرواز ( هشتم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( یکشنبه) ساعت (...

 • اولین گروپ 345 نفری حجاج کشور صبح امروز عازم عربستان سعودی گردید .

  رده : عمومی

  درمحفل که بدین منظوردرتالارمجتمع حجاج زون مرکزتدویرگردید برعلاوه حجاج محترم، هیات رهبری وزارت ارشاد، حج واوقاف، نمایندگان مردم درمجلسین شورای ملی و مسؤولین ارگانهای ذیربط درپروسه حج شرکت ورزیده بودند . ابتداآیات چندازکلام الله مجیدتوسط محترم...

 • دیدار رئیس جمهور با نخستین کاروارن حجاج بیت الله شریف

  رده : عمومی

  رئیس جمهور غنی با نخستین کاروان حجاج که عازم بیت الله شریف بودند، دیدار تودیعی کرد ۲۳ - سرطان - ۱۳۹۷ رئیس جمهور غنی با نخستین کاروان حجاج که عازم بیت الله شریف بودند، دیدار تودیعی کرد محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی...

 • اطلاعیه پرواز هفتم و هشتم

  رده : عمومی

  به اطلاع تمام حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره پرواز شان از ( 2126 الی 2298 ) وتمام حجاج محترم ولسوالی های کابل رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( هفتم ) ومتباقی آن شامل پرواز ( هشتم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( یکشنبه) ساعت (...

 • اطلاعیه پرواز ششم

  رده : عمومی

  به اطلاع تمام حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره پرواز شان از ( 1743 الی 2141 ) رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( ششم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به ( یکشنبه) ساعت ( 6:30 ) صبح مؤرخ ( 24 سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه...

 • اطلاعیه پرواز پنجم

  رده : عمومی

  به اطلاع تمام حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره پرواز شان از ( 1386 الی 1742 ) رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( پنجم ) زون مرکز میباشند.. لطف نموده ( شـنـبـه شب ) ساعت ( 2:00 ) شب مؤرخ ( 24 سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه...

 • اطلاعیه پرواز چهارم

  رده : عمومی

  به اطلاع تمام حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره پرواز شان از ( 1043 الی 1385 ) رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ( چهارم ) زون مرکز میباشند. لطف نموده به روز ( شـنـبـه ) ساعت ( 1:30 ) بعد از ظهر مؤرخ ( 23 سرطان ) به مجتمع حجاج زون مرکز...

 • اطلاعیه پرواز سوم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره پرواز شان از ( 692 الی 1042 ) رسانیده میشود که شامل پرواز ( سوم ) ( 3 ) زون مرکز بوده. روز شنبه مؤرخ ( 1397 / 4 / 23 ) ساعت (10:30) بجه صبح. به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تپه مرنجان واقع...

 • اطلاعیه پرواز دوم

  رده : عمومی

  به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره پرواز شان از ( 345 الی 691 ) رسانیده میشود که شامل پرواز ( دوم ) ( 2 ) زون مرکز بوده. روز جمعه مؤرخ ( 1397 / 4 / 22 ) ساعت (11:30) بجه شب. به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تپه مرنجان واقع چهار...

 • اطلاعیه پرواز اول

  رده : عمومی

  به اطلاع تمام حجاج محترم نواحی شهرکابل که شماره های پروازشان از( 1 ) الی (355) بوده باشد، رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز اول زون مرکز میباشند. لطف نموده بروز جمعه مورخ 22 سرطان سال جاری به ساعت (7:30 شام) وحجاج محترم ایکه شماره های...

صفحه 5 از 24