پیام تبریکیه وزارت ارشاد ، حج و اوقاف به مناسبت 28 اسد نودهشتمین سالگرد استرداد استقلال کشور

وزارت ارشاد، حج واوقاف جمهوری اسلامی افغانستان بمثابه سکتورمهم دینی درکشور به نماینده گی ازعلمای کرام، امامان ، خطباء وایمه مساجد وحسینیه های سراسرکشور بهترین تمنیات وتبریکات خویش رابمناسبت فرارسیدن 28 اسد سالگرد استرداد استقلال وآزادی افغانستان حضورجلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهورجمهوری اسلامی افغانستان معاونین محترم شان، محترم دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و معاونین محترم شان رئیس واعضای محترم ستره محکمه، رئیس مجلسین شورای ملی ومعاونین محترم شان جنرالان وسربازان قوای مسلح کشورو کافه ملت مسلمان ومجاهد پرورکشور تبریک وتهنیت عرض می دارد.

افغانان درطول تاریخ بجهانیان نشان داده است که درمقابل تجاوز و زورگویی های دشمنان داخلی وخارجی تسلیم نشده بلکه با یک مشت واحد با آنها پاسخ داده اند که تاریخ خودگواه این مدعای ماست .

دراخیرآرزومندیم تا ملت قهرمان ما با درک درست از اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه وجهان درجهت خنثی سازی توطئه ها و دسایس دشمنان دولت و ملت خویش را یاری نموده  و با تمام توان مدافع کلیه ارزش های دینی وملی کشور عزیز خویش باشند و مثل سایرکشورهای آزاده جهان عزت ، افتخارات وحیثیت بین المللی افغانستان راحفظ نمایند .