ابلاغیه وزارت ارشاد، حج واوقاف به مناسبت هفته شهید

 هیئت رهبری  وزارت ارشاد، حج واوقاف بمنظور گرامی داشت از مقام والای شهید، ارج گزاری ویاد بود از خاطره تابناک راد مردان دلیرمیهن ضمن احترام از تمامی امامان، خطباء و واعظین مساجد و حسینیه ها نهادهای اجتماعی وفرهنگی، کانون های علمی، ارگانهای دولتی رسانه های خبری اعم از(چاپی ، سمعی وبصری ) وکافه ملت مسلمان وشهید پرورکشور تقاضا به عمل می آورد تا با تدویر مجالس ختم های قرآن کریم  و تدویر محافل معنوی به مناسبت هفته شهید  دراین امرسترگ دینی سهم خویش را  برجسته سازند .