اطلاعیه ریاست امور قراء وزارت ارشاد، حج و اوقاف

قرار است مسابقه حفظ کامل قرانکریم برابربا اصول قرائت قرانکریم غرض انتخاب و معرفی حافظان و قاریان ممتاز به مسابقات بین المللی از جانب ریاست امورقراء این وزارت برگزار گردد .

بناء به اطلاع عموم حافظان و قاریان که قرانکریم را مکمل با تجوید حفظ نموده و زیر سن (25) سال باشند، رسانیده میشود تا سر از روز سه شنبه مؤرخ 15/3/1397 ازساعت (8) صبح الی 12قبل ازظهربه دفترریاست امورقراء واقع شهرنو کابل چهارراهی فیض محمد خان تعمیر الحاقیه ریاست حج و زیارت و در ولایات به ریاست های ارشاد، حج و اوقاف با داشتن تذکره تابعیت خویش غرض ثبت نام واشتراک شان در مسابقه مذکور مراجعه نمایند