سیمینار یک روزه آگاهی دهی ازقانون آزارواذیت زنان واطفال

یوم یکشنبه مؤرخ 10/4/1397 سیمینار یک روزه تحت نام ( آگاهی دهی ازقانون آزارواذیت زنان واطفال ) درمقر انستیتوت تدریب ایمه با همکاری ترینروزارت محترم امورزنان برای کازمندان طبقه اناث و ذکور تدویریافت .

ابتدا ایات چند ازکلام الله مجید قرائت گردید

بعدا محترمه شکریه سلیمان خیل آمره جندرصحبت نموده ضمن خوش آمدید مهمانان پیرامون هدف سیمینارروشنی انداخت .

سپس محترم صلاح الدین فیضی ترینروزارت امورزنان به ترتیب روی موضوعات : معرفی قانون منع آزارو اذیت زنان واطفال ، بحث روی مبنای قانون منع آزارواذیت زنان واطفال،بیان اهداف قانون منع آزارواذیت زنان واطفال ، توضیح اصطلاحات قانون منع آزارو اذیت ، تدابیروقایوی درقانون منع آزارواذیت وکمیسیون های منع آزارو اذیت مفصلا صحبت به عمل آورده به سوالات شرکت کنندگان پاسخ ارایه نمود

درختم موضوعات که مطرح شده درسیمینار، توسط شرکت کنندگان جمع بندی گردید. و تدویرچنین برنامه ها در امر کاهش آزار و اذیت زنان واطفال بسیارموثربوده لازم است تا توسط خطابه ها وموعظه ها ازطریق منابرمساجد درآگاهی دهی جامعه کوشید .