تدویر نهمین دور مسابقات حفظ قرآن کریم دروزارت ارشاد، حج و اوقاف

تدویر نهمین دور مسابقات حفظ قرآن کریم در وزارت ارشاد، حج و اوقاف
کابل، افغانستان: 10 سرطان 1397
نهمین دور مسابقات سرتاسری حفظ برابر با اصول قرائت قرآنکریم غرض انتخاب و معرفی حافظان و قاریان ممتاز کشور به مسابقات بین المللی از مرکز و ولایات تحت نظر شیخ القراستاد قاری برکت الله سلیم قاری شهیر کشور در انستیتوت تدریب ائمه وزارت ارشاد، حج و اوقاف تدویریافت. 
ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری عبدالشکور فلاح تلاوت گردید. سپس استاد فیض محمدعثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف صحبت نموده ضمن آرزوی موفقیت های مزید برای حفاظ کرام پیرامون جایگاه حافظان در جامعه صحبت نموده افزودند: غرض ارج گزاری به قرآن شریف امروز ما شاهد جمع شدن ستاره های قرآن در این محفل هستیم.
وی افزود: یکی از آرزوهای بنده و همکارانم این بود تا روزی شود تا ستاره قرآن را با معیارهای بین المللی تشخیص و بعدا به مسابقات جهانی معرفی نماییم تا  افتخارات را  برای کشور ما کسب نمایند.
 او ادامه داد: در این راستا باید از نقش برجسته مسوولین ذیربط به خصوص شیخ القرااستاد قاری برکت الله سلیم یادآور شویم؛ زیرا هیات داوران حاضر می توانند ما را در گزینش قاریان برتر با معیارهای تعیین شده همکاری نمایند.
وزیر ارشاد، حج و اوقاف افزود: در ماه مبارک رمضان جلالتمآب رئیس جمهور کشور بنابر توجه خاصی که در امور دینی و قرآنی دارند با قاریان ممتاز هر ولایت از نزدیک در قصر ریاست جمهوری دیدار نمودند و نظریات و پیشنهادهای روسای ولایتی را غرض بهبود امور  قاریان استماع فرمودند.
باید گفت مسابقه متذکره مدت دو یوم ادامه دارد که تعداد 200 تن قاریان از مرکز و  ولایات در این مسابقه شرکت ورزیده اند. از این میان 12 بهترین انتخاب شده و به آنها جوایزی نیز در نظر گرفته شده است. همچنان مقام عالی ریاست جمهوری کشور سه بهترین را مورد  نوازش قرار خواهند داد.