وزیر ارشاد, حج و اوقاف با ضیافت شام از ۱۲ تن حافظان برتر پذیرایی نمود

کابل, افعانستان: ۱۲ سرطان ۱۳۹۷
استاد فیض محمدعثمانی جهت قدردانی از ۱۲ تن حافظان و قاریانی که در نهمین دور مسابقات سرتاسری حفظ قرآن کریم میان قاریان ۳۴ ولایت کشور حایز مقام های اعلی گردیده بودند, طی یک محفل قرآنی با ضیافت شام در منزل شان قدردانی به عمل آوردند.
در این محفل میمون افزون بر تلاوت قرآن کریم توسط ۱۲ تن حافظان نوجوان, استاد عبدالشکور فلاح و استاد قاری برکت الله سلیم نیز با قرائت دلنشین و شیرین کلام الله مجید به شکوه و روحانیت برنامه افزودند. 
در فرجام وزیر ارشاد, حج و اوقاف رشته سخن را به دست گرفته و خطاب به قاریان نوجوان کشور گفت: روز رستاخیز شماری از قاریان و حافظان قران کریم, علما, مجاهدین, ذاکرین, نمازگزاران, زکات دهندگان و... را به روی های شان کشیده به دوزخ می برند. به دلیل این که تمام این افراد برای ریا و تکبر این اعمال نیک را انجام می دادند, نه رضای خداوند بزرگ. 
پس باید که ما از این دو خطر بزرگ به خداوند پناه ببریم. سپس برنامه با دعای پناه جستن به خداوند از شر نفس, ریا و تکبر پایان یافت.