اطلاعیه وزارت ارشاد،حج و ووقاف

 
به اطلاع تمام حجاج محترم سال ۱۳۹۷ رسانیده می شود, پروازهای حجاج به صوب عربستان سعودی ان شاءالله سر از تاریخ ۲۳ سرطان سال جاری عملاً آعاز می گردد.
بناءً حجاج محترم نواحی شهر کابل و زون پروازی حوزه جنوب غرب جهت تنظیم در پروازها نخستین آمادگی های لازم خویش را داشته باشند. 
تعداد حجاج تنظیم شده در هر پرواز بعد از اخذ ویزه متعاقباً از طریق رادیو تلویزیون ملی, سایت رسمی وزارت و شبکه های اجتماعی آن به اطلاع شان رسانیده می شود, از موضوع مطلع باشند.