جشن فراغت دور سوم مدرسه اناثیه بی بی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها الیوم یکشنبه 6 عقرب 1397 برگزار گردید

محفل با آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردید.

بعداً قاضی ریاض الله صابر رئیس تعلیمات دینی و تدریب ایمه وزارت ارشاد حج و اوقاف سخنرانی نموده برای حفاظ و فارغین دور سوم این مدرسه و به فامیل هایشان تبریک گفته بیان داشت: سپاس و امتنان از فامیل های گرامی شما که برای تان اجازه داد تا شما در این دور تکنالوژی درس قرآن را بیاموزید که کشور ما در بحران جدی قرار دارد. همی شما هستید که میتوانید این کشور را از بحران نجات بدهید وی وعده سپرد که وزارت ارشاد حج و اوقاف مصمیم هست که به کمک و همکاری شما ملت غیور این بخش را تکمیل و تقویه نماید.

قابل ذکر است که در این محفل شاگردانی مدرسه ترانه های دینی را نیز به قرأت گرفت.

متعقباً مولوی عبدالمتین و داعی سمیع الله پیرامون مقام و منزلت حفاظ معلومات مفصل به اشتراک کننده گان این محفل ارایه نمود.

در قسمت آخیر این برنامه به چار تن از ممتازین این مدرسه که در بخش های ناظره، قرأت، تجوید و حفظ مقام های ممتاز نایل آمده بود. لوح تقدیر ایشان توسط قاضی ریاض الله صابر تقدیم گردید.