معرفی مشاور دینی و فرهنگی وزارت ارشاد ، حج و اوقاف

کــابل، افغانستان: گــزارش می رسد، امروز محمد قسیم آخندزاده که با پیشنهاد وزارت ارشاد، حج و اوقاف و منظوری مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث مشاور دینی و فرهنگی این وزارت از سوی استاد فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف به هیآت رهبری وزارت معرفی گردید. برای شرح بیشتر موضوع به گزارش ارسالی همکار ما توجه فرمایید.

به این مناسبت محفلی در تالار کنفرانس های وزارت دایر گردیده بود. محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط شیخ القراء استاد قاری برکت الله سلیم آغاز گردید. سپس استاد فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف ضمن تبریکی برای آخندزاده و منسوبین وزارت از بابت تقرر آقای آخندزاده بیان داشتند. وزارت در سه بخش عمده و اساسی فعالیت می نماید که یکی از آنها بخش ارشاد است. در این بخش نیاز مبرم به تقویه خانقاه ها و تفکر عرفانی احساس می گردید که اینک خوشبختانه با آمدن آخندزاده صاحب این بخش تقویت خواهد شد. پس از آن محمد قسیم آخندزاده از اعتماد رهبری حکومت وحدت ملی و وزارت ارشاد، حج و اوقاف سپاس گزاری نموده و وعده سپرد که کوشش می کند تا مصدر خدمت برای علم و عرفان در کشور گردد. در فرجام شماری از هیآت رهبری وزارت جناب آخند زاده را تا دفتر کارش مشایعت نمودند.