عیادت وزیر ارشاد، حج و اوقاف از زخمیان محفل میلادالنبی (صلی الله علیه وسلم)

استاد فیض محمدعثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف پس از چاشت امروز با جمعی از هیأت رهبری این وزارت برای دلجویی و بازپرس زخمیان محفل یادبود از میلادالنبی (صلی الله علیه وسلم) که طی آن دهها تن از علما و هموطنان ملکی ما شهید و یا زخمی گردیده بودند، به چند شفاخانه کابل رفتند و از نزدیک با زخمیان دیدار و گفتگو نمودند.
وزیر ارشاد، حج و اوقاف در یکی از دیدارهایش با مجروحین حادثه ناگوار اخیر گفت: شکیبایی در برابر دردمندی و سختی ها، سبب کفاره گناهان بنده می شود. وی افزود: خداوند همه مجروحین عزیر را بردباری و صحتمندی دوباره نصیب فرماید