مراسم ختم قرآن عظیم الشأن به ارواح شهدای کشور

هیأت رهبری وزارت ارشاد، حج و اوقاف در سالون کنفرانس های این وزارت، با راه اندازی برنامه ختم قرآن عظیم الشأن، بر روح تمام شهدای گلگون کفن کشور به ویژه شهادت علمای کرام و مردم بی گناه ما در محفل تجلیل میلادالنبی (صلی الله و علیه و سلم)، دعای خیر کردند و مراتب تسلیت شان را به خانواده های عزیز آنان، ملت مسلمان افغانستان و مقام ریاست جمهوری ابراز نمودند
ختمانه این برنامه متبرکه با صدای دلنواز استاد قاری برکت الله سلیم، رئیس امور قرأ وزارت، قرائت گردیده و با دعای خیر توسط استاد فیض محمدعثمانی وزیر ارشاد، حج واوقاف و آمدن صلح دایمی سراسری در کشور پایان یافت.