خبرنامه وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 بسم الله الرحمن الرحیم

﴿ ... لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... ﴾

 

وزارت ارشاد، حج و اوقاف به عنوان یگانه سکتور دینی کشور حقوق و وجایبی  را که دین مقدس اسلام به زنان قایل شده، همواره از طریق منابر مساجد و حسینیه ها و موعظه ها و مجالس بیان داشته و از آن حمایت به عمل آورده است.

زنان قبل از ظهور اسلام در زمان جاهلیت به عنوان متاع ناچیز خرید و فروش می شدند و از تمام حقوق انسانی و اجتماعی محروم بودند. طوری که از حق تعلیم، حق میراث، حق رأی، حق ابراز نظر و از حق ملکیت محروم بودند و تولد  دختر در خانواده ها به باور بسیاری از اقوام جهان به عنوان لکه ننگ و عار تلقی می گردید. حتی یکتعداد از این دختران مظلوم زنده به گور هم می شدند.

بدون شک اسلام دین مبارکی است که برای نخستین بار حقوق حقه ای را برای زنان در 14 قرن قبل از امروز قایل شده است که این موضوع در هیچ یک از ادیان و آیین های دیگری با این خوبی دیده نمی شود.

به گفته مولوی فضل الکریم سراجی رئیس انسجام امور مساجد وزارت ارشاد، حج و اوقاف در پرتو هدایات و رهنمایی های انسان ساز دین اسلام حق میرات، حق ملکیت، حق تعلیم و حق کار در چوکات شرعیت غرای محمدی (ص) به زنان تسجیل گردیده است.

همان گونه که بیان شد دین مقدس اسلام برای اولین بار در تاریخ بشریت حقوقی را برای زنان به رسمیت شناخته است که با فطرت آنان سازگار بوده و هیچگاه زنان را به اجرای امور طاقت فرسا، مرهق و خلاف طبیعت شان ملزم نمی سازد. از طرف دیگر قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با پیروی از ارشادات دین مبین اسلام نیز برای زنان حقوق، امتیازات و احترام خاصی را در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی قایل است که در خور ستایش است.

رهبری وزارت ارشاد، حج و اوقاف از ارج گزاری علمای کرام به حقوق زنان در پرتو رهنمودهای دین مقدس اسلام و قانون اساسی افغانستان، حمایت نموده و از تمام علمای کرام کشور می خواهد تا از طریق منابر مساجد و حسینیه ها این موضوع را هرچه بیشتر برای هموطنان گرامی ما بیان نمایند تا سطح آگاهی عامه در مورد ارزش های انسانی فرهنگ غنی اسلامی افزون گردد. والسلام.