اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

قراراست سی وششمین دورمسابقات بین المللی قراآنکریم درماه حمل 1398 درکشورجمهوری اسلامی ایران برگزارگردد، که خواهان شرکت حفاظ و قاریان دربخش های ذیل گردیده اند :

الف : بزرگسالان ( 1- قرائت تحقق 2- حفظ کل قرانکریم ) سن 19 الی 35سال

ب : خواهران حفظ کل قرانکریم سن 18الی 35 سال

ج: طلاب و دانش آموزان علوم دینی (ویژه برادران )

  1. حفظ کل قرانکریم مع تفسیر( سوره های فتح ، محمد وحجرات ) سن 18الی 45سال
  2. خطبابه قرانی ( اهداف بعثت پیامبراعظم(ص)با روی کرد تربیت و اخلاق ، شاخص های سبک زندگی نبوی درقرآن کریم سیره نبوی دربرخورد با مسلمانان کفارومنافقان نمونه های ارزش جزب وهدایت انسان ها ازسوی پیامبراعظم وظایف مادربرابرپیامبراعظم ) سن 18الی 55سال
  3. پایان نامه قرانی بدون محدودیت سن درجه تحصیل ( ماستر، دکتوراوبالاترآن )
  4. قرائت تحقیق همراه باتفسیر سوره های ( محمد ، فتح وحجرات ) سن 18الی 45سال
  5. قرائت ترتیل همراه با تفسیر سروه های (محمد، فتح، حجرات) سن 18 الی 45 سال.

د: همایش پژوهش های قرآنی برادران و خواهران با موضوع قرآن و وعده های الهی بدون محدودیت سن.

هـ: دانش آموزان (دختران و پسران) 1. حفظ کل قرآنکریم 2. قرائت تحقیق سن 12 الی 18 سال.

و: روشن دلان (نابینایان) مخصوص برادران (1- حفظ کل قرآن کریم 2- قرائت تحقیق) سن 17 الی 45 سال.

ازعموم مشترکین اعم از طبقه ذکور و اناث که خواهان اشتراک در مسابقه فوق را داشته باشند بروز سه شنبه مورخ 18 جدی 1397 الی 22 جدی 1397 ساعت 9:00 قبل از ظهر به مقر ریاست امور قراء واقع شهر نو با داشتن تذکره تابعیت غرض ثبت نام حاضر گردیده و یا به شماره های ذیل به تماس شوند (0788711422-0786033533-0786181512) تا اجرآآتی که در نظر است عملی گردد.