دیدار علمای اهل تشیع با سرپرست وزیر ارشاد، حج و اوقاف

کابل، افغانستان: علمای اهل تشیع کشور طی دیداری با مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف سمت جدید شان را در حالی تبریک گفتند که شماری از هیات رهبری آن وزارت نیز حضور داشتند. 
حجت الاسلام عالمی به نمایندگی از دیگران سخنرانی نموده، گفت: سپاس از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که یک عالم دین را منحیث خدمتگار علمای کشور گماشته اند. از صمیم قلب این مقام جلیله را به جناب ایشان مبارک باد عرض می داریم و از خداوند منان توفیقات مزید را در راه خدمت گذاری به دین مقدس اسلام به وی خواهانیم..
او افزود: ما علما و استادان مدارس وعده می سپاریم که مطابق هدایات و رهنمودهای جناب عالی در امر خدمت رسانی به علما و حجاج کشور کوتاهی نمی کنیم. در فرجام علمای کرام با اهدأی چپن عزت و مسوولیت به جناب مولوی عبدالحکیم منیب اخلاص نیت خویش را نسبت به وی ابراز نمودند..
باید گفت که طی فرمان شماره 19/24 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مؤرخ 30 جدی سال جاری مولوی عبدالحکیم منیب به عنوان سرپرست وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف منظور گردیده اند