اعمار 12 محراب مسجد در ولایت تخار

 

۶ حمل ۱۳۹۷

دراین محفل مولوی عبدالقهارحکیمی مشاور ریاست اجرائیه،رییس دفتروسرپرست اوقاف وزارت ارشا، حج واوقاف،اراکین ادارات دولتی،نمایندگان شورای ولایتی،علما،متنفذین قومی،عده ای ازاهالی مناطق مختلف ومسوولین رسانه ها نیزحضورداشتند.