داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروژه ترمیمات 31 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، تا پروژه ترمیمات تعداد (17) محراب مساجد شریف واقع نواحی (8 و 6) شهر کابل و تعداد (14) محراب مساجد شریف واقع نواحی (7 و 11) شهر کابل بابت سال مالی 1397 را به شرکت ساختمانی کاراتکنیک جواز شماره (44221)آدرس پروژه...
Oct 07, 2018 -
تهیه و تدارک مقدار (32700) کیلوگرام گاز مایع مورد نیاز وزارت
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه: تهیه و تدارک مقدار (32700) کیلوگرام گاز مایع مورد نیاز وزارت و ریاست های مربوطه آن اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و...
Sep 26, 2018 -
پروژه ترمیمات تعداد‌ 13 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، تا پروژه ترمیمات تعداد‌ (7) محراب مساجد شریف واقع ناحیه (11) شهر کابل و تعداد (6) محراب مساجد شریف واقع ناحیه (13) شهرکابل بابت سال مالی 1397 را به شرکت ساختمانی و سرک سازی رال متحد جواز شماره (47155)آدرس...
Sep 22, 2018 -
پروژه اعمار مسجد شریف قریه دینار خیل ولسوالی قره باغ
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، تا پروژه اعمار مسجد شریف قریه دینار خیل ولسوالی قره باغ ولایت کابل بابت سال مالی 1397 را به شرکت ساختمانی ابربنا جواز شماره (34217)آدرس مارکیت محمد احسان، پلخمری، بغلان، به قیمت مجموعی مبلغ (3،926،420) سه...
Sep 22, 2018 -
داوطلبی پروژه اعمار مسجد شریف قلعه کارگر منطقه کوه کرخ ولسوالی چهار آسیاب
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار مسجد شریف قلعه کارگر منطقه کوه کرخ ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل بابت سال مالی 1397 مربوط این وزارت، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط...
Sep 22, 2018 -
پروژه اعمار تعمیر معهد عالی قراات
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه اعمار تعمیر معهد عالی قراات در الحاقیه وزارت ارشاد، حج و اوقاف جوار سرک میدان هوایی حامد کرزی سال مالی 1397 را به شرکت محترم ساختمانی پیمان شهر جواز شماره (D-68199)آدرس شرکت: دشت برچی، مرکز کابل- کابل، به...
Sep 19, 2018 -
پروژه ترمیمات تعداد 11 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، تا پروژه ترمیمات تعداد(8) محراب مساجد شریف واقع ناحیه (21) شهر کابل و تعداد (3) محراب مساجد شریف واقع نواحی (17 و2‌ ) شهر کابل بابت سال مالی 1397 را به شرکت ساختمانی اکمال میهن جواز شماره (D-59236)آدرس...
Sep 19, 2018 -
داوطلبی پروژه مسجد شریف جامع حضرت علی
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه کارهای باقیمانده مسجد شریف جامع حضرت علی واقع ناحیه (11) شهر کابل مربوط این وزارت، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و...
Sep 19, 2018 -
داوطلبی پروژه ترمیمات 15 محراب مساجد شریف
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، قرارداد پروژه ترمیمات تعداد ۱۵ محراب مساجد شریف واقع ناحیه ۵ شهر کابل – سال ۱۳۹۷ تحت شماره داوطلبی (MOHRA/97/W-025/NCB) را به شرکت ساختمانی روشان سجاد دارنده جواز نمبر (D-33643) آدرس سرک ۹ رحمن مینه ناحیه...
Sep 16, 2018 -
تهیه و تدارک فرش مسجد شریف داود خیل
وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، تهیه و تدارک فرش مسجد شریف داود خیل واقع ناحیه نهم شهر کابل بابت سال مالی 1397 را به شرکت نوی عزت ظاهر لمیتد جواز شماره (0101-19339) آدرس شرکت: قلعچه مارکیت عبدالخالق کندهاری، مرکز کابل، کابل، به قیمت مجموعی...
Sep 12, 2018 -
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد