دارشاد، حج اواوقافو وزارت خبرتيا!

تاکل شوی ده چې دقرانکريم نريواله شپږ دېرشمه سيالۍ د ۱۳۹۸کال د ورې مياشت  دايران اسلامي جمهوريت هېواد کې ترسره شی چې هغوې دحفاظان او قاريانو  په راتلونکو برخوکې منی:

الف: مشران ( ۱. دقرائت تحقيق ۲. دټول قرانکريم حفظ) چې عمر له ۱۹څخه ۳۵ کالونو پورې وي

ب: خويندې د ټول قرانکريم حفظ چې عمر يې له ۱۸ څخه تر ۳۵ کلونو پورې وي

ج:د دينې علومو زدکونکي (په څانګړې توګه ورورنه)

  1. د ټول قرانکريم حفظ د فتح، محمد او حجرات سورتونو له تفسيرسره چې عمريې له ۱۸ څخه تر ۴۵ کلونو پورې وي.

  2. قرانی خطبه ( چې موخه يې د حضرت پېغمبر (ص)  دتربیت رکارډاو اخلاق، په قرانکريم سیرت کې د نبوې ژوندون دسبک پيژندنه، دمسلمانانو چلند دکفارو اومنافقانوسره پخپله د جذب او هدايت مشعلونه دی دانسان لپاره د پېغمبر(ص) له لورې او زموږ دنده د پېغمبر (ص) په وړاندې  چې عمر يې له ۱۶څخه تر ۵۵ کلونو پورې وي.

  3.  دقرانکريم دپای برخه پرته در عمر دټاکولو څخه چې د زدکړو معراج يې ( ماسټر، دکتور او له هغې څخه لوړوي)

  4. د تحقيق قراتت د ( محمد، فتح او حجرات سورتونو ) له تفسير سره چې عمريې له ۱۸ څخه تر ۴۵ کلونو پورې وي.

  5. د ترتيل قرایت ( محمد، فتح او حجرات سورتونو ) له تفسير سره چې عمريې له ۱۸ څخه تر ۴۵ کلونو پورې وي. 

د  : د ورورنو او خويندو قرانی څيړنکو غونډې د قرانی موضوعتو او الهی وعدو  په رڼاکې پرته دعمر له ټاکلو.

ه : زده کونکی ( هلکان او انجونی) ۱- د ټول قرانکريم حفظ۲- د تحقيق قرايت  چې عمريې له ۱۲څخه تر ۱۸ پورې وي.

و: د روشن دلان ( نابينايانو )  په ځانګړې توګه ورونه(۱- د ټول قرانکريم حفظ۲- د تحقيق قرايت  چې عمريې له ۱8څخه تر ۴۵پورې وي.

له ټولو مينوالو هيله کوو چې په ياده سيالۍ کې د ګډون په موخه د ۱۳۹۷کال د مرغومې  په ۱۸ نېټې  د سه شنبې څخه د ۱۳۹۷کال دمرغومې تر ۲۲ نېټې پورې  هره ورځ دپه  سهار له ۹:۰۰  د قاريانو چارو رياست مقرته چې د کابل ښارپه شهر نو سيمه کې پورت دي د اصلي پيژند پاڼې سره د نو ليکنې لپاره حاضر شی  اويادي په دې شميرو اړيکه ونیسی 0786033533/0788711422/0786181512  ترڅو راتلونکې کړنې چې په پام کې دي تر سره شی.