تفاهم نامه های داخلی خارجی

شماره عنوان تفاهم نامه  فایل مورد ضرورت ملاحظات
1 تفاهم نامه سیستم انلاین پروسه حج فایل   
2 تفاهم نامه همکاری بین وزارت ارشاد حج و اوقاف و اداره محیط زیست فایل  
3