پیام مشترک وزارت ارشاد ، حج و اوقاف و وزارت صحت عامه.

bakhshi_admin
اعلامیه مشترک

{وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى...} [المائدة: 2] ترجمه: «بر نیکوکاری و پرهیزگاری، با هم دیگرهمکاری کنید » هموطنان متدین!

برای مبارزه ومقابله دربرابر مرض کرونا همه مکلف به یاری رسانیدن و نجات جان هم دیگر هستیم!