اسلام دین رحمت ومساعدت است

الحمد لله رب العالمین امربالتعاون علی البروالتقوی لما فی ذلک من الخیر العاجل والآجل ونهی عن التعاون علی الاثم والعدوان لما فیه من الشرالعاجل والآجل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له,واشهد ان محمداً عبده ورسوله,صلی الله  علیه وعلی آله واصحابه الذین هم اشداء علی الکفار رحماء بینهم,وسلم تسلیماٌ کثیراٌ.

قال الله تعالی:وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ(272)البقره.

ترجمه:وانچه راکه از چیزهای نیک انفاق می نمائید به سود خودتان است وهیچ چیزجزبه خاطررضای خدا نمی بخشید وانچه از چیز های نیک انفاق میکنید به شما پس داده خواهد شدوبه شما هیچ گونه ستمی نخواهد  شد .

آیه فوق دلالت دارد براینکه سودانفاق در راه خدا ودر مواردخیربه انفاق کننده بر می گردد وانفاق وبخشش صرفاٌ باید به خاطرخدا باشد ونیزدلالت دارد بر اینکه کسی که محضاْ لله به انفاق وبخشش می پردازد  اجران را بدون کم وکاست,دریافت خواهد  نمود.

خیرونیکی هم انواع متعدد دارد لذا کسی که از مقام  وموقعیت خود استفاده می کند تا  سودی  را  به برادردینی خود برساند,کار او نوعی از انفاق است وکسی که دیگران را اندرزمی دهد تا از گمراهی در امان بمانند کاراونیز نوع دیگری از انفاق است وکسی که به منظور سعادت جامعه به نیکی می اندیشد یا کسی که به وسیله مال وثروت خود فردی را از فقر وفلاکت می رهاند,تمام این موارد  انفاق محسوب می شود بنا براین هرنوع سعی وتلاش به منظور رسانیدن سود ومنفعت به دیگران ازهرطریقی که باشد انفاق به حساب می آید ونزد خدا اجر وپاداش تمام خواهد داشت.جامعه راه ترقی را نخواهد پیمود جزاز طریق مشارکت عموم افراد جامعه در کارهای نیک.

ازعبدالله ابن مسعودرضی الله عنه روایت است که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند:(لاحسدالافی  اثنین,رجل اتاه الله مالا فلسطه الله علی هلکته فی الحق ورجل اتاه الله حکمة فهو یقضی بهاویعلمها) متفق علیه.

ترجمه:حسادت جایزنیست مگردردو مورد یکی اینکه خداوند مالی را به کسی مرحمت می فرماید  وآن  شخص رابر ان مال مسلط گرداند ودر راه خیرصرف کند ودیگران به او حسادت ورزند ومردی که خداوند جل جلاله به اوعلم وحکمت داده باشد و او هم ان علم  وحکمت را به دیگران بیاموزد ودرداوری از انها استفاده کند.

     وانگهی دیگران  به  اوحسادت ورزند که  ای کاش  انهاهم اینچنین عملی داشتند ودر راههای نیک از ان بهره                                                                                                                                   

     می بردند ولازم است که هیچ احدی جز در مورد مذکور مورد حسادت قرارنگیرد.

2

ازابوکبشه عمرو بن سعد انصاری رضی الله عنه روایت است که گفت از پیامبر شنیدم که فرمود(ثلاثه اقسم  علیهن  واحدثکم  حدیثا فاحفظوا مانقص مال من صدقة ولاظلم  عبد مظلمةصبر  علیه  الا زاده الله عزا ولا  فتح  عبد  باب مسئله  الا فتح  الله  علیه باب فقر واحدثکم حدیثا  فاحفظوا انما الدنیا لاربع  نفر عبدرزقه الله علماٌ مالا فهو  یتقی  فیه  ربه  ویصل  فیه رحمه  ویعلم  لله  فیه  حقا فهذا بافضل المنازل وعبد رزقه الله ولم  یرزقه  مالا فهو  صادق  النیة یقول لو  ان لی مالا لعملت  بعمل فلان فهو بنیة فاجرهما سواء وعبد رزقه  الله  مالاً ولم یرزقه  علما  فهو یعمل   فی ماله  بغیرعلم لا یتقی  فیه ربه ولا یصل فیه رحمه ولایعلم لله  فیه  حقا  فهذا  با خبث المنازل  وعبد لم  یرزقه  الله  مالا ولا علما  فهو  یقول  لوان لی  مالا لعملت  فیه  بعمل  فلان  فهو بنیته  وفوزهما سواء) رواه  الترمذی وقال  حدیث حسن صحیح.

ترجمه: سه مورد  هست  روی  انها   سوگند می  خورم : یکی انکه مال هیچ  بنده از بخشش کم نخواهد  شد دیگر انکه  هیچ  کسی مورد  ستم  واقع  نخواهدگردید وبر ان  بردباری وشکیبایی کند  جز انکه خداوند عزت  او را افزون کند،سوم انکه هیچ  احدی درگدایی رابرخود نگشاید جز انکه  خداوند فقر  وتنگدستی  رابرروی او باز خواهد  کرد وسخنی را  به  شما  خواهم  گفت  که ان را به خاطربسپارید به درستی در دنیا  چهار گروه  انسان زندگی می  کند 1- بنده  ای که خداوند او را  مال وثروت بخشیده است  پس  او درچگونگی صرف ان از خدا می ترسد  وصله رحم به  جا  می آورد واز ان مال به خویشاوندان ونزدیکان  می دهد  ومی داند که  حق خدا به ان  مال  تعلق گرفته  است ,پس این  گونه  افراد در بالاترین مقام  ومنزلت  انسانی  قرار گرفته  اند  2- بنده ای که  خداوند او را  علم  بخشیده  ولی مال وثروت  نداده است  اما نیت  او پاک  ودرست  است ومی  گوید :اگر  خداوند  مثل  مال  او به من داده بود مانند او عمل می کردم  پس ان  دو نفر  در  اجر  وپاداش مساوی هستند  3- بنده  ای که  خداوند او رامال وثروت بخشیده  ولی علم  نداده  است پس او درمال  خود بدون علم واگاهی عمل میکند ودرموردچگونگی صرف ان ازخدا نمی ترسد وصله رحم به جا نمی اورد وحقی  را برای  خدا در ان مال  قائل نیست پس این  گونه  افراد  پست ترین مقام  ومنزلت انسانی را دارا می باشند  4- بنده ای که خداوند مال وعلمی  به  اونداده است ومی گوید:اگرمال وثروت می داشتم مانند فلانی(کسی که بدون تقوای مال  خود را صرف کرده ا ست)عمل می کردم پس این چهارمی نیزمانند سومی است وعقوبت ومجازات او را خواهد چشید.

رسول خدا صلی الله علیه وسلم درحدیثی فرموده که(مسلمان کامل شمرده نمی شود کسکیه سیربخوابد وبه جوارش همسایه گرسنه ومحتاج باشد).

حق تعالی درقرانکریم می فرماید:

(وَلَا تَســـتَوِي الْحَسـَنَةُ وَلَاالسَّيِّـــئَةُ ادْفَـــــعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(34) فصلت.

ترجمه: نیکی وبدی با هم یکسان نیستند پس به نیکوترین روش به مقابله با بدیها بپردازید.

3

شیخ سعدی{رحمه الله} میگوید:

                                    بنی آدم اعضـای یکدیگرند      که درآفرینــش زیک جوهرند

                                 چوعضوی بدرد آورد روزگار     دیگرعضـــــوهارا نماند قرار

                                توکزمحنت دیگران بیغـمی       نشایدکه نامت نهنـــدآدمی

هموطنان عزیز!

اسلام دین رحمت،عطوفت ومساعدت است ودین تعاون،همکاری،دستگیری به فقراء وغرباء .ماوشما درآستانه سردی هوا وزمستان قرار داریم،چه بسا حاجتمندان وغربادرهمسایگی وماحول خود داریم که توان خرید یک قرص نان،چوب ومایحتاج زندگی خود را ندارند مخصوصاً آواره گانیکه به اثر جنگ های اخیر خانه وکاشانه خود راترک نموده اند،ویا هم بالاثرحوادث طبیعی،سیل،زلزله وغیره متضرر شدند،ماوشما همه مسؤلیت داریم تابه داد آنها برسیم وهریکی ماهرچه که ازتوان واستطاعت آن پوره شود،درمقابل حاجتمندان وفقراء هموطن خود دریغ ننمائیم تا مصداق آیه کریمه ذیل گردیده، اجر وپاداش دارین را از ان خود نمائیم،الله تعالی می فرمایند:  

"مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ "[ بقره :261]

یعنی کسانیکه در راه خدا انفاق میکنند به مساکین ومحتاجین کمک میکنند مانند دانه است که درزمین کاشته میشود وازآن هفت خوشه ودرهر خوشه صد دانه می روید،وخداوند زیاد میدهد کسی را که خواسته باشد وخداوند فراخ کننده رزق وعلیم ذات است .

                                                             وفی ذلک فلیتنا فس المتنافسون

ناگفته نماندکه درکشورما نهادی وجود دارد که درمورد کمک،مساعدت مردم بی بضاعت ومتضرر از آفات طبیعی وجنگها برنامه های دارد.

جهت آشنائی کامل پیام این نهاد را ضمیمه این خطبه تقدیم میگردد،امید آنرا علمای کرام به مردم متدین خود توضیح نمایند.