د وزارت مقام ، ریسانو او د تیلفون شمیری جدول

شماره

اسم

وظیفه

نمبر تیلفون

1 شیخ الحدیث مولوی نور محمد ثاقب د ارشاد حج او واوقافو وزیر 0202203547
2 مولوی عارف الله عارف د اداری او مالی مرستیال 0202201337
3 مولوی عزیز الرحمن منصور د عرفان او مقدسو اماکنو مرستیال 0
4  قاری عبدالصبور فاروق د مقام دفتر ریس  0706835904
5 مولوی عبدالولی حقانی د اداری او مالی ریس  0766662348
6 مولوی حمد الله  د کورني تفتیش رنیس 0775897573
7 مولوی شهاب الدین ثاقب د بشری منابعو ریس  0765160519
8 مفتی محمد نعمان ثاقب د مجمع علمی ریس  0766983012
9 قاری عبدالفغار ثاقب د قاریانو امور ریس 0771111234
10 مولوی حافظ قطب عالم د عرفان او دینی اماکنو ریس  0796727942
11 مولوی محمد افضل کرامت اخند زاده د عمری او زیارت ریس  0767483224
12 مفتی عبدالحمید شهید د جوماتونو د انسجام او امور ریس  0
13 قاری محمد اشرف حقانی د دینی تعلیماتو او تدریب ایمی ریس  0787523104
14 مولوی نقیب الله  د ارتباط خارجه ریس  0
15 محمد آصف مصباح د حسینیی ریس  0744487828
16   د اعتدال ریس  
17 فضل محمد حسینی  د اطلاعاتو او عامه پوهای ریس 0797305757
18 نورالله غفوری د اوقافو ریس  0708002471
19 قاضی ریاض الله صابر د احتسابو ریس  0744326252
20 عبدالمهیمن منصوری  د پروژو او برنامو ریس  0707171772
21 فیض محمد مختار د فرضی حج ریس  0744089282
22 محمد ناصر احمدی  د پلان او پالیسیو ریس  0744887560
23 قاری عبدالصمد عمری  د نظارت او رزیابیو ریس  0783430791
24 مولوی عبدالباقی اخند زاده د تدارکاتو آمر 0705381656
25 احمد شکیب شمس  د تکنالوژی او معلوماتی آمر 0747331000