مقالی

شمیره د مقالی عنوان فایل شمیره د مقالی عنوان فایل یاددونه
1 د مولود شريف غونډي نیول د قران او حدیث به ړنا کی فایل        
2 په اسالميى شريعت كې دښځو دميراث موضوع ته فایل        
3 د ماشومانو حقوقو او ښووني ته نه پاملرنه فایل        
4 د نیشه یي توکو پر وړاندی جدی مبارزي فایل        
5 د خپل ژوند چاپیریال پاک ساتنه فایل        
6 سوله او د ټولني لپاره د هغی اړتیا فایل        
7 د اوبو ارزښت او په سمه توګه  کټه ورځخه اخیستل فایل        
8 سوله او د ټولنی لپاره د هغی اړتیا فایل        
9 د تاوتریخوالی ناوړه پایلي فایل        
10 د حج درسونه او حکمتونه فایل        
11 اخترته به ولی نه هوسیږو فایل        
12 د ټولو افغانانو تر منڅ پیاوړی ملی وحدت فایل        
13 معراج یا د رسول الله (ص) د عظمت عملی ثبوت فایل        
14 سوله یا د مسلمانانو وړک شوی متاع فایل        
15 چاپیریال ساتنه لوی الهی نعمت اوساتنه یيه امانت دی فایل        
16 د اولادونو ترمنڅ عدالت او دښځو فضیلت فایل        
17 زراعت ته وده ورکول فایل        
18 روژه د فضیلت او برکتونو میاشت فایل        
19 د ماشوم شیدو حق او د اولادونوترمنخ وتن فایل        
20 د سگرتو او نصوار توکو زیانونه فایل