پروژه اعمار مساجد مرکز و ولایات.

bakhshi_admin
اعمار مساجد

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه اعمار مساجد مرکز و ولایات{پروژه اعمار مسجد شریف جامع حضرت عثمان ساحه کارته الفتح واقع ناحیه 17 شهر کابل بابت سال مالی 1400} مربوط وزارت ارشاد، حج و اوقاف، را به رودات میهن ساختمانی شرکت دارنده جواز شماره (D-02-1709) آدرس شرکت: تلاشی چوک، مرکز ننګرهار – جلال آباد، ننګرهار، به قیمت مجموعی مبلغ(26،700،210 / بیست و شش میلیون و هفت صد هزار و دو صد و ده افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات وزارت ارشاد، حج و اوقاف وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.