پلان مبارزه علیه فساد اداری

دستاورد های وزارت ارشاد، حج و اوقاف در سال مالی (1397) هـ ش

وزارت ارشاد، حج و اوقاف جهت تحقق اهداف والای حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان که همانا ارایه خدمات ارزنده از طریق فعالیتهای مبتنی بر نتایج به هموطنان عزیز در سطح مرکز و ولایات می باشد، مطابق پلان در جریان سال مالی 1397 عمده ترین فعالیت های خود را در چهار برنامه (ارشادی، حج، اوقاف و اداری) به منصه اجرا گذاشته است که ذیلًا أرایه میگردد.

برنامه ها

دستاوردها

ارشادی

 

 بخش ارشادی

الف: مساجد، حسینیه ها و امور قراء:

 

 1. جهت حل مشکلات اجتماعی و ارایه راهکارهای اصلاحی جامعه (52) عنوان خطبه در روز های جمعه ترتیب و ارایه آن از طریق منابر مساجد به مردم در موضوعاتی چون: خشونت علیه زنان، حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان و اطفال، امنیت و مصئوونیت غذایی، حمایت از قوت های دولتی و امنیتی، مبارزه علیه مواد مخدر، فساد اداری و اخلاقی، قاچاق انسان و...
 2. ترمیم (439) محراب مسجد و حسینیه ها در مرکز و ولایات تهیه فرش برای آنها،  (19) باب تعمیر اداری و (2) باب مجتمع به ارزش (200) ملیون افغانی.
 3. اخذ امتحان و معرفی (1700) تن حفاظ جهت انجام ختم تراویح در مساجد شهر کابل.
 4. برای اولین بار ایجاد انستیتوت تدریب ائمه و معهد  در چوکات تشکیلات رسمی وزارت عالی قراء جهت ارتقای سویه تحصیلی قرأ، خطبا و امامان.
 5. راه اندازی مسابقات ملی برای انتخاب (12) تن از  قاریان برتر از میان (7000) تن قاری جهت اشتراک در مسابقات بین المللی حفظ و حسن قرائت.
 6. از جمله دستاوردهای بزرگ وزارت این استکه برای اولین بار شیخ القرأ استاد قاری برکت الله سلیم، قرانکریم را به (14) روایت در تلویزیون ملی ثبت می نماید که از جمله (10) روایت آن قالون که قبلادر سال گذشته  ثبت گردیده و روند ثبت روایت های دیگر ادامه دارند.
 7. جهت ارتباط مستحکم با امامان و علمای کرام در مرکز و ولایات شورا های عالی علما ایجاد شده اند.
 8. برای علمای کرام و خطیبان در موارد مختلف ورکشاپ ها و سیمینار ها دایر گردید اند مانند: حقوق زنان و اطفال از نظر شریعت و قانون، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از آتش بس، فاصله دهی  میان ولادت ها، حمایت از صلح و...
 9. تفاهم با برخی از کشور های اسلامی جهت  کسب تجارب و ارتقای ظرفیت علمای کرام و خطیبان مساجد و دیدار آنان از کشور های اسلامی و خطبای آنان صورت گرفته است.
 10. برای اولین بار ارتقای بست های خطیبان، امامان و مؤذنین مساجد از اجیری به سیستم (رتب و معاش).

 

ب: بخش های فتوا، تدقیق و چاپ:

 

 1. صدور  (72) عنوان فتوای شرعی تحریری و (300) عنوان فتوای شفاهی برای حل مشکلات فقهی هموطنان.
 2. تنظیم برنامه ارشادی و تبلیغی توسط علما در (172) یوم در جزوتام های اردوی ملی و پولیس ملی و مرکز تربیه و اصلاح اطفال.
 3. جهت سهولت هرچه بیشتر امامان و خطیبان و انسجام خطبه های جمعه، چاپ کتاب خطبه های جمعه در دو جلد و (1300) صفحه برای اولین بار که جمعا (3000) جلد کتاب میشوند به لسان دری تالیف، چاپ و برای امامان مساجد توزیع گردیده اند که ترجمه پشتو آن تکمیل و آماده چاپ است.
 4. تحریر (67) مقاله علمی و چاپ (12) اثر علمی، دینی، تحقیقی، تدقیقی و اجتماعی، و نشر آن در (14) هزار و (400) چهار صد جلد مجله پیام حق جهت نشر فرهنگ و ثقافت اسلامی.
 5.  تصحیح (6) نسخه قرانکریم خطی در سال جاری ، ارزیابی و ابراز نظر پیرامون چاپ و نشر آن صورت گرفته است.
 6. برای ارتقاء سطح اگاهی عامه، مبارزه علیه تبلیغات سوی و موضوعات مختلف (9) جلد کتاب و رسالها چاپ و توزیع گردیده مانند: کتاب های خطبه نماز های جمعه، حقوق زنان در اسلام، اخوت اسلامی و ....
 7.  به نام شخصیت بزرگ جهان اسلام امام ابوحنیفه (رح) نشان عالی دولتی و به نام شخصیت های بزرگ و مشهور  مفسرین، محدثین، فقها و عارفان جهان اسلام هر یک علامه ابن حبان بستی هلمندی، امام فخرالدین رازی، حضرت شاه ولی الله (دهلوی) حضرت علی هجویری، حضرت مولانا یعقوب چرخی مدال های دولتی حک گردیده است.
 8. تجلیل از روز های ملی و مناسبت های دینی شخصیت های دینی و ملی چون، تجلیل از دهه نزول قرانکریم، سیمینار  علمی و تحقیقی مقام امام ابو حنیفه (رح).
 9. به هدف مبارزه با افراطیت و ترویج فرهنگ اعتدال در تشکیلات وزارت یک ریاست به نام اعتدال به میان آمده است.
 10. از جمله (3411) باب مدارس دینی در سال 1397،(104) باب مدرسه و (93) باب دارالحفاظ ثبت و راجستر شده اند.
 11. جهت جلوگیری از پخش منکرات در سراسر کشور به تعداد (700) باب دوکان ساحران، جادوگران، کف شناسانمسدود گردیده واز آنان تعهد گرفته شده است.
 12. جهت مبارزه با فساد اداری و اخلاقی، مبلغین سیار فرستاد به ادارات مختلف دولتی فرستاده شده اند.

حج

بخش حج

 

 1.  تنظیم پروسه حج همه ساله رو به بهبود است که در سال (1397) برای حجاج خدمات مناسب ارائه شده است.
 • تنظیم و اعزام (29440) حاجی
 • خدمات در داخل کشور.
 • اجرای خدمات اداری و ارشادی در حرمین شریفین.
 • تهیه سکن و عرضه خدمات در مشاعر مانند: تنظیم خدمات ریل و ترانسپورت و...
 • تهیه نمودن غذا برای حجاج.
 • تهیه ترانسپورتیشن میان عمایر و حرم شریف.
 • ارایه خدمات صحی و ...
 1. به اساس طرز العمل مخصوص برای رهنمایی و همکاری حجاجاز میان استادان پوهنتون، علمای کرام، امامان، خطیبان مساجد و استادان ذکور و اناث مدارس دینی از سرتاسر کشور امتحان اخذ گردید و (670) تن آنان به عنوان ناظمین حجاج انتخاب گردیدند.
 2. برای ارایه خدمات بهتر حجاج کشور در عربستان سعودی (670) تن ناظمین، (50) تن مساعدین، (230) تن اعضای بعثه، و (70) تن داکتران در تیم صحی اعزام شده اند.
 3. در مدینه منوره برای اولین بار با تلاشهای وزارت دفتر جدید به نام دفتر افغانستان ایجاد گردید.
 4. جمع آوری بالاتر از (28 ملیون افغانی) از حجاج برای تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلب و انتقال آن به حساب سره میاشت و  مبلغ (287600) دالربرای صندوق قرضه دهی معلمین کمک صورت گرفته است.
 5. نظارت از پروسه تنظیم و اعزام (50) هزار تن معتمرین و زایرین که از سوی شرکت های خصوصی به حرمین شریفین و اماکن زیارتی اعزام شده اند.

 

اوقاف

بخش اوقاف

 

 

 1. برای حفظ و استفاده سالم از ملکیتهای وقفی، جمع آوری عواید و مصرف آن در روشنی ارشادات اسلامی و استرداد املاک از غاصبین و معرفی آنها به ارگانهای عدلی و قضایی، اجراات لازم صورت گرفته است.
 2. پیرامون بهبود امور وقفی، جمع آوری و مصرف آن مطابق قانون اوقاف تسوید و در مراجع مربوط طی مراحل و  تعقیب میگردد که در کمیته قوانین تایید و اکنون جهت تصویب کابینه آماده می باشد.
 3. (32700) جریب زمین وقفی و (1442) باب دکان به اجاره داده شده اند که از مدرک آنها (85) ملیون افغانی عاید و به حساب خاص وقفی در بانک تحویل شده اند که نظر به سال گذشته (%25) ازدیاد در عواید وقفی به میان آمده است.
 4. به کمک ادارات همکار از چنگال غاصبین (80) جریب زمین، (2) در بند حویلی و (7) باب دکان استرداد گردیده است.
 5.  (507) جریب زمین که از طرف اشخاص حقیقی و حکمی وقف شده، ثبت و راجستر گردیده است.
 6. به خاطر حفظ و مراقبت از ملکیت ها ی وقفی، (10) قطعه زمین معادل (150) جریب زمین احاطه گردیده است.
 7. برایحضیره و ضروریات مردم در چهار سمت کابل (چار آسیاب، خاک جبار، سروبی و استالف) در موقعیت های مناسب (600) جریب زمین به این منظور اختصاص یافته است.

 

اداری

بخش اداری

 

 

 1. تمام بودجه عادی وزارت در سال گذشته مالی (1476577000) افغانی بودکه از جمله (95) فیصد آن مصرف شده اند.
 2. از (407) ملیون افغانی بودجه انکشافی (87) فیصد آن مصرف شده است که نظر به سال گذشته (7 فیصد) ازدیاد را نشان می دهد.
 3. از کود مرکز و ولایات (94) پروژه اعمار مساجد تکمیل شده است.
 4. مسجد جامع جدید روضه شریف با (67) ملیون افغانی اعمار و کار آن تکمیل شده است.
 5. از طریق رقابت آزاد بیشتر از (1500) تن کار کنان امور دینی و  اداری استخدام شده اند.
 6. تعمیر معهد عالی قرائت به ارزش (7 ملیون افغانی) اعمار گردید ه است.