زندگی نامه مختصر مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزیر وزارت ارشاد، حج واوقاف

حافظ القران الحاج مولوی عبدالحکیم منیب فرزند الحاج محمد نظر به روز سه شنبه 2/6/1350 هجری شمسی در یک خانواده روحانی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا چشم به جهان گشود.

وی تعیلمات خویش را تا سویه لسانس در مدارس دینی : کوثر، انوارالقران، جامعه رحمانیه، نوی تاون و به همین قسم نورالمدارس، هاشیمیه، زړه باړه، دارالعلوم عربیه ګجرات، خیرآباد مردان، دارالعلوم رستم، ضیا المدارس کشور پاکستان به پایان رسانده است.

موصوف در سن ۱۴ سالګی حافظ تمام قرآن عظیم الشان در مدرسه جامعه انوارالقرآن گردید.

نامبرده نظر به شوق و علاقه که به سیاست داشت شامل بخش دیپلوماسی وزارت خارجه گردید و از بخش مذکور به درجه اعلی فارغ شد.

اکنون وی مصروف فراگیری دروس دوره ماستری خویش می باشد، همچنان وی به زبان های : پشتو، دری، اردو، انگلیسی و عربی نوشته و روان صحبت می نماید.

در پهلوی آن نامبرده بادرنظرداشت دساتیر دینی و درک وجیبه اسلامی در راستای وحدت امت مسلمه رول مهم را ایفا نموده است و برای رضای خداوند و اعلای کمة الله دوشا دوش ملت مجاهد پرور خویش در زمان جهاد مبارزه خستگی ناپذیری را انجام داده است و برای آزادی و استقلال کشور در زمان تجاوز اتحاد شوری سابق در سنگرهای گرم جهاد در ولایات خوست و پکتیا کارنامه های را به یاد گار گذاشته است.

همزمان به آن نامبرده در سال 1992 میلادی عضو شورای اجرائی جوانان حرکت انقلاب اسلامی افغانستان بوده است، بادر نظرداشت درایت، مدیریت و برازنده گی که در پیشبرد امور اجرائیوی حزب حرکت از خود تبازر داده بود حمایت و اعتماد علمای این حزب را با خود جلب و در جریان جلسات با جوانان حزب متذکره مشوره های نیک و سودمندی را برای اجرای بهتر امور با آنها شریک می ساخت که بالاخره در سال 1394هجری شمسی از طرف علمای برجسته این حزب با راه اندازی انتخابات آزاد بحیث رهبر حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان انتخاب و تعیین گردید.

اخلاص و محبت به کشور او را واداشت که در راستای خدمت به وطن منحیث آمر محاسبه بعد به سمت معاون مستوفیت کندهار شامل وظیفه گردد، مدتی درازی سپری نگردیده بود که بحیث رئیس مستوفیت ولایت متذکره تقرر حاصل نمود.

ایشان بنابر درایت و لیاقت که داشت در مدت کم بحیث معین اداری وزارت مخابرات مقرر گردید، و بعد بادرنظرداشت جایگاه و تجربه ای که در انسجام و وحدت مردم داشت بحیث معین اقوام و قبایل وزارت سرحدات توظیف گردید وی این سمت را بسیار به درستی و کامیابی به انجام رسانید و بعد بحیث معین وزارت ترانسپورت تقرر حاصل نمودند.

موصوف تجربه، حمایت و پشتیبانی مردمی را با خود داشت و همیشه برای وحدت و انسجام مردم مبارزه نموده و در لویه جرگه های اضطراری و قانون اساسی به حیث نماینده منتخب مردم پکتیا شرکت ورزیده بود.

همچنان بخاطر درایت و مدیریت خوبی که در ایفای وظایف پست های بلند رتبه دولتی به انجام رسانیده بود درسال 1384 بحیث والی ارزگان توظیف گردید بعداً از طرف رئیس جمهور وقت به صفت عضو در جرگه امن بین پاکستان و افغانستان معرفی گردید.

به همین قسم در سال 1389 هجری شمسی بحیث معین مسلکی وزارت ارشاد، حج واوقاف تعیین گردید و خدماتی ارزنده یی را در بخش های مسلکی آن وزارت ایفا نموده است از جمله: ایجاد انستیتوت تدریب ائمه، ایجاد انستیتوت معهد عالی قراءات، رسمی ساختن ائمه مساجد، تنظیم امور حجاج و قانونمند ساختن آن، تنظیم و قانونمند ساختن امور اوقاف سایر امور.

بادرنظرداشت ظرفیت، سوابق کاری و توانایی موصوف، در ماه دلو سال 1397 طی فرمانی از طرف رئیس جمهور کشور به حیث سرپرست وزیر ارشاد، حج واوقاف توظیف گردیدند.

اقای منیب به نماینده گی از مردم سفرهای به خارج از کشور انجام داده است که بطور خلاصه به آن اشاره می شود:

کشورهای : عربستان سعودی- امارات متحده عربی- دولت شاهی کویت – عمان – جمهوری ترکیه- دولت هند- جمهوری اندونیزیا- کشور آلمان- تایلند- کوریایی جنوبی- انگلستان- روسیه – پاکستان و ایران