فتاوی

شماره عنوان فتوا فایل مورد نیاز ملاحظات
1 خواستگاری از دختر ماما فایل  
2 وکالت فایل  
3 فتوی در مورد وقایه ویروس کرونا فایل   
4 فتوای در باره صدقه فطر فایل  
  فتوا در باره منع بازی انلاین پاپ جی فایل