فتاوی

شماره عنوان فتوا فایل مورد نیاز ملاحظات
1 خواستگاری از دختر ماما فایل  
2 وکالت فایل  
3 فتوی در مورد وقایه ویروس کرونا فایل   
4 فتوای در باره صدقه فطر فایل  
5 فتوا در باره منع بازی انلاین پاپ جی فایل   
6 فتوای حرم بودن جنگ در افغانستان  فایل   
7 احکام عید سعید اضحی فایل   
8 حرمت بچه بازی و مجازات عاملین آن فایل  
9 دفن اموات در حضیره سابقه فایل