همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۹:۱
Background image

پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع بابت سال 1399

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع بابت سال . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۲:۳۲
Background image

پروژه اعمار تعمیر مدرسه تدریب ائمه واقع جوار سرک میدان هوایی حامد کرزی بابت سال مالی1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر مدرسه تدریب ائمه واقع جوار سرک میدان هوایی حامد کرزی بابت سال مالی1399 ، اشتراک . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۳:۱۱
Background image

پروژه به کرایه گیری (10) عراده بس جهت انتقال حجاج از مجتمع الی میدان هوایی حامد کرزی و برعکس آن بابت سال1399

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه به کرایه گیری (10) عراده بس جهت انتقال حجاج از مجتمع . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۱:۳۸
Background image

پروژه تهیه و تدارک یک پایه جنراتور 180 کیلو وات بابت سال مالی 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک یک پایه جنراتور 180 کیلو وات  بابت سال مالی 1399 ، اشتراک نموده و آفر های سر . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - ۱۱:۳۰
Background image

پروژه تهیه و تدارک (21) قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیرمطبوع مورد ضرورت پروسه حج سال 1399

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک (21) قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیرمطبوع مورد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۹:۴۵
Background image

پروژه اعمار کار باقیمانده مسجد شریف حضرت یونس (ع) واقع ناحیه (11) شهر کابل

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار کار باقیمانده مسجد شریف حضرت یونس (ع) واقع ناحیه (11) شهر کابل بابت سال مالی 1399، . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۹:۳۴
Background image

پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی و وسایل برقی مورد ضرورت وزارت و ریاست های مربوطه بابت سال مالی 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی و وسایل برقی مورد ضرورت وزارت و ریاست های مربوطه بابت سال مالی . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۹:۳۱
Background image

پروژه تهیه و تدارک موبل و فرنیچر مورد ضرورت وزارت و ریاست های مربوطه بابت سال مالی 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک موبل و فرنیچر مورد ضرورت وزارت و ریاست های مربوطه بابت سال مالی 1399، اشتراک . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۶ - ۱۳:۶
Background image

 پروژه تهیه و تدارک (32) قلم مواد اعاشوی و محروقاتی مورد ضرورت پروسه حج بابت سال 1399

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد،  پروژه تهیه و تدارک (32) قلم مواد اعاشوی و محروقاتی مورد . . .

Pagination