همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۰:۶
Background image

ایجاد کمپیوتر لب در هشت محراب مساجد شهر کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک اجناس و لوازم تکنالوژیکی جهت ایجاد ایجاد کمپیوتر لب . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۰:۴
Background image

پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق ضرورت مسجد غازی محمد جانخان واقع ناحیه سوم عقب شفاخانه اتاترک

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق ضرورت مسجد غازی محمد جانخان واقع . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۹:۳۷
Background image

پروژه اعمار ملحقات مسجد شریف جامع خواجه رواش واقع قصبه خانه سازی

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار ملحقات مسجد شریف جامع خواجه رواش واقع قصبه خانه سازی مربوط این وزارت، اشتراک نموده و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۹:۳۵
Background image

پروژه اعمار تعمیر مدرسه تدریب ائمه واقع چهاراهی میدان هوائی شهر کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه اعمار تعمیر مدرسه تدریب ائمه واقع چهاراهی میدان هوائی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲ - ۱۶:۴
Background image

پروژه حفر چاه عمیق با ملحقات، امور ایجابی و متفرقه آن در تعمیر ریاست حج و زیارت بابت سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، ​ ​ پروژه حفر چاه عمیق با ملحقات، امور ایجابی و متفرقه آن در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۵:۳
Background image

پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل( پطرول و دیزل ) بابت سال 1398

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل( پطرول و دیزل ) بابت  سال 1398 ، اشتراک نموده و آفر های سر بسته خویش . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۳:۳۱
Background image

پروژه وسایل تکنالوژی (الکترونیکی) مورد ضرورت ریاست حج برای سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت ارشاد حج و اوقاف در نظر دارد، قرارداد پروژه وسایل تکنالوژی (الکترونیکی) مورد ضرورت ریاست . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۱ - ۱۶:۳۹
Background image

پروژه اعمار کار باقی مانده مسجد شریف حضرت عثمان غنی واقع پروان سوم

 بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه کار باقیمانده مسجد شریف جامع حضرت عثمان غنی (رض) واقع . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۱ - ۱۶:۳۱
Background image

پروژه حفر چاه عمیق ضرورت مسجد شریف قاضی محمدجان خان واقع ناحیه سوم عقب شفاخانه اتاترک.

 اعلان دعوت به داوطلبی وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق ضرورت مسجد قاضی محمد جان خان واقع ناحیه سوم عقب . . .

Pagination