همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۸:۱۴
Background image

پروژه اعمار مسجد شریف جامع تره خیل واقع ده سبز بابت سال مالی 1400

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار مسجد شریف جامع تره خیل واقع ده سبز بابت سال مالی 1400 مربوط این وزارت، اشتراک نموده و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۸:۱۲
Background image

پروژه اعمار مسجد شریف ده قلندر قریه ده دانا مربوط ناحیه هفتم شهر کابل بابت سال مالی 1400

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار مسجد شریف ده قلندر قریه ده دانا مربوط ناحیه هفتم شهر کابل بابت سال مالی 1400 مربوط این . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۱:۴۰
Background image

اعلان داوطلبی اجناس داغمه

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه مزایده لیلام به تعداد (686) قلم اموال و اجناس داغمه این وزارت که به تاریخ 1400/1/4 ساعت 9 قبل از ظهر در محضر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - ۱۵:۵۱
Background image

پروژه تهیه وتدارک رنگ های پرنتر و ماشین های فتوکاپی برای دفاتر بابت سال مالی 1400

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک رنگ های پرنتر و ماشین های فتوکاپی برای دفاتر بابت سال مالی 1400، اشتراک نموده و . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ - ۸:۵۷
Background image

پروژه ترمیم و باز سازی درمسال بابا الماس بیرات نات واقع ناحیه 1 شهر کابل بابت سال مالی 1400

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه ترمیم و باز سازی درمسال بابا الماس بیرات نات واقع ناحیه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۰:۱۰
Background image

پروژه تهیه و تدارک (49) قلم ادویه و ملزمه های طبی مورد ضرورت پروسه حچ سال 1400

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک (49) قلم ادویه و ملزمه های طبی مورد ضرورت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۰:۹
Background image

پروژه تهیه و تدارک (36) قلم مواد اعشاوی و محروقاتی مورد ضرورت پروسه حج سال 1400

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک (36) قلم مواد اعشاوی و محروقاتی . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۱۰:۱۵
Background image

نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک دو قلم واکسین مورد نیاز حجاج بابت سال مالی 1400

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت ارشاد، حج و اوقاف

تمویل کننده

از پول انتقالی حجاج تمویل میگردد

. . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۲:۳۱
Background image

پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه و جنراتورهای وزارت بابت سال مالی 1400

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه و جنراتورهای وزارت بابت سال مالی 1400 . . .

Pagination