همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ - ۱۱:۵۲
Background image

پروژه اعمار یک محراب مسجد شریف در اداره محترم انرژی اتومی.

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار یک محراب مسجد شریف در اداره محترم انرژی اتومی. اشتراک نموده و آفر های سر بسته خویش را . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ - ۱۱:۵۰
Background image

پروژه اعمار تعمیر یک محراب مسجد شریف در وزارت محترم ترانسپورت و هوانوردی ملکی.

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد تا( پروژه اعمار تعمیر یک محراب مسجد شریف در وزارت محترم . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - ۹:۵۹
Background image

داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 33 قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت پروسه حج سال مالی 1402

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 33 قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت پروسه حج سال مالی 1402. اشتراک نموده و آفر های سر . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image

پروژه تهیه و تدارک دو قلم مواد محروقاتی (چوب و گاز) مورد ضرورت پروسه حج سال مالی 1402

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دو قلم مواد محروقاتی (چوب و گاز) مورد ضرورت پروسه حج سال مالی 1402. اشتراک نموده . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲ - ۱۰:۳۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی مجدد پروژه تهیه و تدارک 4000 لیتر تیل دیزل و 8000 تیل پطرول مورد ضرورت پروسه

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه تهیه و تدارک 4000 لیتر تیل دیزل و 8000 تیل پطرول مورد ضرورت پروسه حج. اشتراک نموده و آفر . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲ - ۱۰:۳۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی مجدد پروژه تهیه و تدارک (71) قلم ادویه و ملزمات طبی مورد ضرورت پروسه حج سال

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه تهیه و تدارک (71) قلم ادویه و ملزمات طبی مورد ضرورت پروسه حج سال 1402. اشتراک نموده و آفر . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲ - ۱۰:۳۱
Background image

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی پروژه کرایه گیری 10 عراده موتر بس جهت انتقال حجاج از مجتمع حجاج الی میدان هوایی کابل و بر عکس آن بابت سال مالی 1402

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه کرایه گیری 10 عراده موتر بس جهت انتقال حجاج از مجتمع حجاج الی میدان هوایی کابل و بر عکس . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۱۱:۸
Background image

تهیه و تدارک 4000 لیتر تیل دیزل و 8000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت پروسه حج

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 4000 لیتر تیل دیزل و 8000 لیترتیل پطرول مورد ضرورت پروسه حج. اشتراک نموده و آفر . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۴ - ۱۴:۴
Background image

پروژه کرایه گیری 10 عراده موتر بس جهت انتقال حجاج از مجتمع حجاج الی میدان هوایی کابل و بر عکس آن بابت سال مالی 1402.

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه کرایه گیری 10 عراده موتر بس جهت انتقال حجاج از مجتمع حجاج الی میدان هوایی کابل و بر عکس آن . . .

Pagination