منوی اطلاعیه

اطلاعیهنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۹:۳۶
Background image

اطلاعیه ‍پرواز چهل وششم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره 6705 الی 6795  بوده باشد و همچنان حجاج محترم که قبلا به اساس نوبت درپروازهای مرکزتنظیم اما در تاریخ های معینه حاضر نگردیده بودند رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز 46 و اخیر زون مرکز بوده لطفا به روز دوشنبه مورخ 14 اسد سالجاری به ساعت 7 صبح به مجتمع حجاج زون مرکزکه در دامنه تپه مرنجان چهارراهی ملی بس مکروریان کهنه موقعیت دارد با اصل . . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۲:۳۹
Background image

اطلاعیه پرواز چهل و پنجم

به اطلاع آنعده حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره (6498 ) الی (6704 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز (45) زون مرکز بوده لطف نموده به روز شنبه مورخ 12 . . .

بسته شده نمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۹:۳۶

اطلاعیه ‍پرواز چهل وششم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره 6705 الی 6795  بوده باشد و همچنان حجاج محترم که قبلا به اساس نوبت درپروازهای مرکزتنظیم اما در تاریخ های معینه حاضر . . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۲:۳۹

اطلاعیه پرواز چهل و پنجم

به اطلاع آنعده حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره (6498 ) الی (6704 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز (45) زون مرکز بوده لطف نموده به روز شنبه مورخ 12 . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۰ - ۱۵:۱۶

اطلاعیه پرواز چهل و چهارم

به اطلاع آنعده حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره (6253 ) الی (6497 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز (44 ) زون مرکز بوده ، لطفاً به روز جمعه مورخ (11 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۹ - ۱۹:۱۸

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

   به اطلاع آنعده حجاج محترم که قبلا به اساس نوبت در پرواز های مرکز تنظیم اما در تاریخ های معینه انتقالات غیر حاضر بودند رسانیده میشود که مجددا در پرواز های شماره (۴۴و۴۵) اخیر پروسه رفت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۸:۱۱

اطلاعیه پرواز چهل و سوم

به اطلاع آنعده حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره (6019 ) الی ( 6252) بوده باشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز (43) زون مرکز بوده لطفاً شب پنجشنبه مورخ (9 اسد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۲۲:۱۱

اطلاعیه پرواز چهل و دوم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره ۵۶۱۸  الی ۶۰۱۸ باشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز ۴۲ زون مرکز بوده لطف نموده به روز دوشنبه مورخ ۷ اسد سالجاری ساعت . . .