منوی اطلاعیه

اطلاعیهنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۹:۲۴
Background image

اطلاعیه پرواز های سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت خوست  رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز شماره سیزدهم و چهاردهم زون مرکز بوده لطف نموده شب چهار شنبه ساعت یک بجه شب به تاریخ 26 سرطان سالجاری  وهمچنان به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت پکتیا رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز چهاردهم و پانزدهم زون مرکز بوده ، لطف نموده بروز چهارشنبه مورخ 26 سرطان سالجاری ساعت ده قبل از ظهر به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تپه مرنجان . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۹:۲۷
Background image

اطلاعیه پرواز یازدهم و دوازدهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت میدان لوگر رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز شماره یازدهم زون مرکز بوده لطف نموده بتاریخ 25 سرطان سالجاری وهمچنان به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت کاپیسا . . .

بسته شده نمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۹:۲۴

اطلاعیه پرواز های سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت خوست  رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز شماره سیزدهم و چهاردهم زون مرکز بوده لطف نموده شب چهار شنبه ساعت یک بجه شب به تاریخ 26 سرطان سالجاری  وهمچنان به . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۹:۲۷

اطلاعیه پرواز یازدهم و دوازدهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت میدان لوگر رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز شماره یازدهم زون مرکز بوده لطف نموده بتاریخ 25 سرطان سالجاری وهمچنان به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت کاپیسا . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۲ - ۱۸:۴۲

اطلاعیه پرواز نهم و دهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت میدان وردک رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز های شماره نهم و دهم زون مرکز بوده لطف نموده بتاریخ 23 سرطان سالجاری ساعت 11:30 شب و همچنان به اطلاع حجاج . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۲ - ۹:۴

اطلاعیه پرواز ششم ، هفتم و هشتم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت لغمان رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز های ششم و هفتم زون مرکز بوده لطف نموده جمعه شب مورخ 21 سرطان سالجاری ساعت 11:30 شب و همچنان حجاج محترم ولایت پروان . . .

جمعه ۱۳۹۸/۴/۲۱ - ۱۰:۲۹

اطلاعیه پرواز چهارم و پنجم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پروازی شان از شماره (1031) الی (1785 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز های چهارم و پنجم زون مرکز بوده لطف نموده در اوقات ذیل به . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۲۰:۳۱

اطلاعیه پرواز دوم و سوم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پروازی شان از شماره (318 ) الی (1030) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز های دوم و سوم زون مرکز بوده لطف نموده به ترتیب ذیل به . . .