جدول نمرات تیلفونهای روسای ولایتی

شماره

اسم

وظیفه

ایمل آدرس

نمبر تیلفون

1 نجیب الله عمری سرپرست ریاست اوقاف کابل    
2 تاج الدین فروتن ریس اوقاف ولایت بامیان tajuddin.ferotan@gmail.com 0789229845
3 محمد الله ابدالی  رئیس اوقاف ولایت ارزگان sayedkarimafghan@yahoo.com 0747305522
4 عبدالحلیم شیخ الاسلامی رئیس اوقاف ولایت بادغیس badghis.hajj@gmail.com 0799360265
5 نور الحق نوری  رئیس اوقاف ولایت بدخشان hajj.badakhshan@gmail.com 0705919059
6 نقیب الله سجاد رئیس اوقاف ولایت بغلان fawad.azizi10@yahoo.com 0766616128
7 محمود دانشجو رئیس اوقاف ولایت بلخ balkh.af123@gmail.com 07777776440
8 عبدالله عابد رئیس اوقاف ولایت پروان parwan.af111@gmail.com 0744456041
9 مولوی عبدالغفور رئیس اوقاف ولایت پکتیا paktiahajjawqaf@gmail.com 0789464319
10 مولوی ضبط الله رئیس اوقاف ولایت پکتیکا tatiwal174@gmail.com 0774051597
11 عبدالوارث الصمدانی رئیس اوقاف ولایت پنجشیر invit.gudancepanjshir@yahoo.com 0772335707
12 عبدالباری راشد رئیس اوقاف ولایت تخار  takhar.hajawqaf@gmail.com 0700387505
13 مولوی عبدالرحیم  رئیس اوقاف ولایت جوزجان jozjanaf4@gmail.com 0799133004
14 مولوی اظهار الدین رئیس اوقاف ولایت خوست awqafkhost@gmail.com 0799402018
15 اسد الله عرفانی  رئیس اوقاف ولایت دایکندی daikonde.af@gmail.com 0772745537
16 خان محمد خطابی  رئیس اوقاف ولایت زابل  zabul.hajj@gmail.com 0703204183
17 صفی الله سراجی  رئیس اوقاف ولایت سمنگان mateullah.mateen@gmail.com 0767677122
18 عبدالمحبوب حقجو رئیس اوقاف ولایت سر پل  hajj.spl@gmail.com 0795284428
19 مولوی محب الله رئیس اوقاف ولایت غزنی ghazne.af@gmail.com 0797632160
20 رمضان اخند زاده رئیس اوقاف ولایت غور d.r.hajji.ghor@gmail.com 0706656670
21 گل احمد لطفی  رئیس اوقاف ولایت فاریاب faryab.haj786@gmail.com 0705050074
22 عبدالجبار مطمین رئیس اوقاف ولایت فراه hajoghafe.farah@gmail.com 07983307760
23 نور المعبود احساس سرپرست ریاست اوقاف کنر ershadhajjawqaf.kunar@gmail.com 0744090511
24  محمد نظیر نژند سرپرست ریاست اوقاف کاپیسا kapisadirctar.religuseaffairs@gmail.com 0744453528
25 عبدالرشاد رشاد رئیس اوقاف ولایت کندز reshad.kd@gmail.com 0700700163
26 محمد عمر  رئیس اوقاف ولایت قندهار  hajjawqap786@gmail.com 07705353114
27 نجیب الله هاشمی  رئیس اوقاف ولایت لغمان hashiminajibullah@gmail.com 07000814809
28 عبدالواسع صابر رئیس اوقاف ولایت لوگر hajauqaf.logar@yahoo.com 0744353344
29 رحیم الله رحمتی  رئیس اوقاف ولایت  وردک wardakhof@gmail.com 0744210662
30 محمد داود  رئیس اوقاف ولایت ننگرهار ishaq.alami@yahoo.com 0766556237
31 محمد انور انور  رئیس اوقاف ولایت نورستان anwaranwar192@gmail.com 0707813231
32 مولوی حزب الله  رئیس اوقاف ولایت نیمروز molavizadeh_nimrooz@yahoo.com 0798111715
33 سید محمد شیرزادی سرپرست رئیس اوقاف هرات hajawqaf.herat@gmail.com 0798254162
34 محمد داود مدقق سرپرست اوقاف ولایت هلمند helmand.dohia@gmail.com 0707589091
35 محمد نسیم اخند زاده رئیس خرقه مبارک hajjawqap786@gmail.com 0700308482
36 عتیق الله انصاری رئیس روضه مبارک ansariansari@gmail.com 0700501276