همه داوطلبی ها

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۲۱:۵۸
Background image

پروژه احداث نتورک (برای تعمیر ریاست حج و زیارت و معهد عالی قرائات) و ایجاد کمپیوتر لب (برای تعمیر معهد عالی قرائات, انستیتوت تدریب ائمه و کتابخانه ریاست اطلاعات و ارتباط عامه) در سال 1399

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه پروژه احداث نتورک (برای تعمیر ریاست حج و زیارت و معهد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۷ - ۲۲:۴۰
Background image

پروژه تهیه و تدارک اجناس و لوازم تکنالوژی جهت ایجاد کمپیوترلب برای تعداد 20 محراب مسجد شریف نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1399

دینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک اجناس و لوازم تکنالوژی جهت ایجاد کمپیوترلب . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۷ - ۲۲:۳۴
Background image

پروژه ترمیم اساسی موتر لندکروزر زرهی مادل 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه ترمیم اساسی موتر لندکروزر زرهی مادل 2016 را به خدمات . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۲۰:۵۷
Background image

پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات تعداد (10) محراب مسجد شریف واقع ناحیه (8) شهر کابل بابت سال مالی 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات تعداد (10) محراب مسجد شریف واقع ناحیه (8) شهر کابل بابت سال مالی 1399، اشتراک نموده و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۱۵:۳۹
Background image

پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات تعداد (2) محراب مسجد شریف در نواحی (12 و22) شهر کابل بابت سال مالی 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات تعداد (2) محراب مسجد شریف در نواحی (12 و22) شهر کابل بابت سال مالی 1399، اشتراک نموده . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۱۵:۳۶
Background image

پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات تعداد (9) محراب مسجد شریف واقع نواحی (7-5-4-1 و17) شهر کابل و ولسوالی پغمان ولایت کابل بابت سال مالی 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات تعداد (9) محراب مسجد شریف واقع نواحی (7-5-4-1 و17) شهر کابل و ولسوالی پغمان ولایت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۱۵:۳۱
Background image

پروژه ترمیمات تعداد (5) محراب مسجد شریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات تعداد (5) محراب مسجد شریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1399، اشتراک نموده و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۱۵:۳۰
Background image

پروژه ترمیمات 8 محراب مسجدشریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1399

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه ترمیمات 8 محراب مسجدشریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۹:۲۳
Background image

پروژه ترمیمات تعمیرهای اداری ریاست حج و ریاست عمره واقع مجتمع حجاج زون مرکز بابت سال مالی ۱۳۹۹

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات تعمیرهای اداری ریاست حج و ریاست عمره واقع مجتمع حجاج زون مرکز بابت سال مالی ۱۳۹۹، . . .

Pagination