میلاد باسعادت منجی بشریت پیام آورصلح وصفا، اخوت وبرادری است

الحمد لله الذی من علی المؤمنین اذبعث فیهم رسولامن انفسهم یتلواعلیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین .واشهد ان لااله الا الله وحده لاشریک له فی خلقه وملکه سبحانه وتعالی عما یشرکون واشهد ان محمداً عبده ورسوله المبعوث بالدین القویم ارسله رحمة للعالمین وامام المتقین صلی الله علیه وسلم وعلی آله واصحابه اجمعین .

وبعد:وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ(107)انبیاء.

ترجمه:مانفرستادیم ترا(اپیامبر)مگررحمت برای عالمیان .

                          دردل مسلم مقام مصــطفی است       آبروی مازنام مصـــــــــــــــــطفی است

                          درشبـــستان حــــــــــــراخلوت گــــــزید        قوم وآیین وحــــــــــــــــــکومت آفرید

میلاد  رسول اکرم(صلی الله علیه سلم)صرف یک اگاهی از وقایع  تاریخی ونقل نکات جالب  یا جملاتی ازداستان ها  ویا حوادث نیست،بلکه هدف مجسم  نمودن کامل  حقیقت  اسلام در شخصیت والای حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم ) است.

محمد(صلی الله علیه وسلم)پاکیزه ترین،بهترین،گرانبها ترین وگرامی ترین گوهرصدف هستی است .

درپاک ترین دودمانهااز پاکیزه ترین گوهرها،با پاک ترین سیرت ها چشم به جهان گشود او0در دامانی پاک  رشد کرد  وبه جوانی رسید ودر پرتو اندیشه وجهان بینی اجداد بزرگوارش(فرزند فرزند زادگان اسماعیل علیه السلام فرزند ابراهیم علیهم السلام)از شرک وبت پرستی بی زاری جسته  وبا ضمیر اگاه وبیدار خویش به وحدانیت خدای یگانه ایمان اورده، ودر غایت  زیبائی جمال به کمال معنوی رسیده  با حسن اخلاق ورفتار،راستی ودرستی گفتار وکردار،پاکی ونجابت،صداقت وامانت خود،درسالهای زندگی با احترام وعلاقه واطمینان مردم شهر ودیارش راجلب کرده وبه مرحله ای،به مقامی،فرازی قدم نهاد که تنها اومیتواند پای بگزارد .

جایی که ازاغازخلقت تاپایان جهان،تنها او است که می تواند وتوانسته دران قرار گیرد.حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم)از جانب خداوند(ج)به رسالت برگزیده شد.

 

2

واین لحظه  نورانی حضورحضرت جبرئیل وفروخواندن این ایه مبارکه-(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)وابلاغ فرمان خدا به حضرت محمد(صلی الله علیه وسلم)اغازبعثت فرخنده اوست.

حضرت محمد(صلی الله علیه وسلم)رسالت خود را درحالی اغاز کرد که جهان غرق درظلمت وتاریکی بود .

انبوه مردم ستمدیده،در سراسر جهان در وحشت واضطراب به سر می بردنددر اتش بیداد وستم فساد وتباهی می سوختند،همان فساد وتباهی ای که ازدورانهای پیش،چون میراث شوم ،به این زمان رسیده است وجان میلیونها انسان سرکشته وعاصی را به لب رسانده .

خورشید اسلام،دین حق طلوع کردمحمد (صلی الله علیه وسلم)ظهور کرد،تا از اعماق تیره گی های قرون،از قلب همه ستمها وبی عدالتی ها،به اراده پروردگار یکتا،با صدای رسای خود به انسانها بخواند:يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(13)سوره حجرات.

وبه این ترتیب به همه مردم جهان،ازعرب وعجم اعلان کند ای مردم ماشما را ازمرد وزن افریدیم  وبه(صورت)ملتها وقبایل دردنیاقراردادیم تا بدانیم که بهترین تان درنزد پروردگار پرهیز گارترین شماست .

محمد(صلی الله علیه وسلم)امد تا باشعارآزادی،برابری،برادری انسانهای تحت ستم را ازسلطه جباران  وستمگران برهاند وچنین شد وبه زودی تعالیم ان حضرت همراه با ایات جانبخش قران کریم نه تنها جزیرة العرب؛بلکه سرزمین های دیگررانیز به لرزه در اورد ودرهرجا مردم این صدا را شنیده به گوش گرفتند وبه خاطرسپردن اندیشه کردند ایمان اوردند.

درسی که ازمیلاد باسعادت پیامبرصلی الله علیه وسلم باید گرفت:

 بایدباطنین هزارحنجره صدافریاد زدکه محمد صلی الله علیه وسلم،رحمت الهی وهدیه آسمانی برای زمینیان است.رهنمودهای ارزنده اش برای همه موجودات نوید سعاد ت است ،هرسخنش آئین نجات بخش وارشادات گهربارش رهگشای فرد، خانواده واجتماع است!بلی باید دیوارزمان راشگافت تابه آستانه محمدصلی الله علیه وسلم پیامبرانسانیت رسید وروح زند گی تابناک رادرجامعه مملوازرحمت ولطف رهنمودهای گهرباراوبه تماشا نشست ودریافت که بحقیقت محمد صلی الله علیه وسلم رحمتی برای همه هستی است آری!اوبه رهروا نش ارشاد می فرماید:به زمینیان رحم کنید تاذاتیکه درآسمان است شمارادرزیرچتررحمت خود بگیرد ومی گوید:آن کس که بزرگان ماراارج نمی گزاردوبه خرردسالان مارحم نمی کند ازمانیست،می فرماید:کسی که دردنیا دست یاری به برادرمسلمانش میدهد درآخرت یارش خدا است.آنکه به چهره برادرمسلمانش به مهرمی نگردخدابرگناهانش قلم عفودرمی کشد،کسی که بابرادرتنگد ست خودآسان می گیردخدابااوبه آسانی محاسبه می نماید.وتاکید می کند که واردبهشت نمی شود مگرانسان بارحم!!آیاکسی که مهرورزی رادرمان گناهان می داند !اوبانک رسابه امتش اعلام می داردکه بهترین شماخوش رفتارترین تان باخانواده اش می باشد،زنان همسان وپاره تن مردان اندبهشت زیرپای مادران است ومی فرماید "تولد دختردونور،همراه دارد" فرزند میوه دل.

3

وگلی ازگلهای بهشت است"آیاانسانی که تولددخترراتابش نوردرخانه تلقی می کندوخدمت به مادرراروزنه بسوی بهشت می داند!

این محمد صلی الله علیه وسلم است که می فرماید:من وسرپرست یتیم درجنت کنارهم قرارداریم"اگرمی خواهی که دلت نرم شودوآرزوهایت برآورده گرد د دست برسریتیمان کش وازآنچه می خوری به ایشان بخوران"ومی فرماید"بهترین خانه ها همان است که یتیمی موردمهروعطوفت قرارمی گیرد،وبد ترین خانه هاهمان است که درآن یتیمی موردظلم واهانت واقع شود ومحمد صلی الله علیه وسلم است که می گوید"کمک به بیوه زنان همسنگرجهاد درراه خداست"این گلبانگ محمد صلی الله علیه وسلم است که ازژرفای تاریخ به گوش میرسد ومی فرماید:آن کس که همسایه ازشرش درامان نباشد ایمان ندارد"مسلمان آن است که مسلمانان ازدست وزبانش درامان باشند ومومن کسی است که مردم اورادرمال وجان خویش امین بدانند"ایمان نداردکسی که امانت ندارد ودین ندارد کسی که عهدندارد،پیامبررحمت صلی الله علیه وسلم می فرماید:لب خند توبه رخ برادرت صدقه است،هموارکردن راه ودورکردن اشیای آزاردهنده ازمسیرمردم خیراست.

اگرنمی توانی به کسی خیری برسانی بدمرسان وباچهره گشاده وخندان به آن روبروشوا.

امابا سف که امروز مسلمانان با وجود بهشت داشتن هدایات ورهنمای های واضح وروشن در راستای ترحم وعطوفت برای انسانیت،حیوانات،ونباتات ازتعیلمات پیامبرگرامی خویش فاصله گرفته وبه جای ترحم ازخشونت،ظلم،تجاوزوتعدی کارگرفته حتی کاربه جای کشیده است که مسلمان ریختن خون برادران مسلمان خویش را مباح قرار داده ودیگران رابه ریختاندن آن به بسیاربیرحمی وحالت فجیع تشویق می کنند وبه کشتن برادرن مسلمان ولو درمساجد واماکن مقد س خود داری نمی نمایند واین عمل را باعث افتخار خویش می دانند.درحقیقت مسلمانان ازتعلیمات پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم فاصله گرفتند که دچارمشکلات ابعاد مختلف زندگی گردیده اند.  

راه علاج  وبیرون رفت از این  مشکل:

 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا(21)سوره احزاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ(20)سوره انفال.

پیروی از رسول الله(صلی علیه وسلم)وسیرت معطر رسول الله(صلی الله علیه وسلم)یگانه مدرسه ای است که تمام این نیازهای مسلمین وحتی تمام انسانیت را براورده میسازد ونشانه های واضح  وروشنی را فراه راه انها قرار میدهد تابااستفاده از ان به همان راهی بروندکه باید انراطی کنندوبه منزل مقصود  برسند زیرا این مدرسه عبارت از زندگی عملی ان پیامبر بزرگواراست که الله متعال اقتداء وپیروی از ان را به تمام انسانیت لازم گردانیده بخصوص مسلمانان را امرنموده است که اثارایشان را  قدم  به قدم تعقیب نموده ونور وهدایت را از این سراج منیرکسب نماید.