الگوگیری ازسیرت پیامبراسلامﷺدرمواجهه بامشکلات ومصائب

الحمد لله رب العلمین والصلاة و السلام علی رسوله رحمة للعلمین وعلی آله الطیبین واصحابه الطاهرین  وبعد:قال الله تعالی:لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَاللَّهَ كَثِيرًا (21)سوره احزاب.

ترجمه:یقیناً برای شمادرپیروی ازرسول اللهالگوی نیک است برای کسانیکه امید ملاقات الله (ج) وروزآخرت رادارند.

وقال الله تعالی:قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌرَّحِيمٌ(31)سوره ال عمران.

ترجمه:اگرشمادوست میدارید خداراباید ازمن پیروی کنید(درآن صورت)دوست می داردشمارا خداوند ومی بخشد گناهان شماراوالله بخشاینده ومهربان است.

سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین الگو برای جهان بشریت در ابعاد مختلف بوده که مسلمانان درهرمنشط ومکره به ان اقتداء نمایندهرگاه مسلمانان درمصائب آفات وسختی ها مواجه میشوند،بایدباسیرت وارشادات رسول الله (صلی الله علیه وسلم)راسرمشق زندگی خویش قراربدهند.

طوریکه مسلمانان درصدراسلام هرگاه به مصائب،مشکلات وسختی ها مواجه میشدند،بااقتدا به پیغمبراسلام(صلی الله علیه وسلم)ازصبر،حوصله،تضرع ودعا کارمیگرفتندکه خداوند(ج)همه مشکلات ومصائب رابرطرف وبه عوض آن آسانی وپیروزی نصیب شان نمودند.

مسلمانان عصرامروز به صفت عام وملت متدین افغانستان بطورخاص که فعلا دچارمصائب سماوی وآفات وبلاهای گوناگونی هستند چاره ندارند جزاینکه ازسیرت سردار بشریت الگوگرفته واو را درزندگی خودعملی نمایند چند نمونه ازسیرت آنحضرت (صلی الله وسلم)  درمواجهه با مشاکل ومصائب ذکرمیگردد:

1.صـــــــــبر:

دقیقاً صبرفضیلت ونعمتی است که هرفرد مسلمان درکارهای دنیوی واخروی به آن نیاز  دارد واگرتمام امورزندگی وآروزهای خود را برآن استوارنکنند بی معنی خواهد بود .

مسلمان باید با دل پاک و دور ازشک و گمان،وباخرد تزلزل ناپذیر دربرابر مصائب استوار باشد واز ابرهای تیره که در افق زندگی اوپیدامیشود  نهراسد،وحکیمانه با کمال آرامش وخاطرمطمئن منتظر درخشیدن نورصفا باشد .

دراین رابطه متوجه شویم به واقعه{پیمان ظلم وستم}که ازمشرکین برعلیه پیامبرگرامی،خانواده ویارانشان صورت گرفت،که به اثرآن مسلمانان درمحاصره اقتصادی قرارگرفتند و این پیمان سه سال طول کشید .

مسلمانان دراین مدت ازشدت گرسنگی به خوردن پوست وبرگ گیاهان روی آوردند،ولی این مشکلات اقتصادی هیچ تأثیری منفی درایمان،عزم و اراده آنها نکرد وهمین صبرپیامبر گرامی اسلام ومسلمانان بود که  خداوند(ج) دروازه های نعمات خود رابر روی شان گشودند،رفته رفته سرمایه های بی سروسامان وقدرت های بزرگ دنیا بدست مسلمانان افتید.

2.استقامت وپایداری در برابرمشکلات:

دین مبین اسلام به ما دستورمیدهد تا درمواجهه با مصائب،سختی ها ومشکلا ت ازاستقامت وپایداری کار بگیریم،مأیوس وملول نشویم؛

الله تعالی میفرمایند:«ان الذین قالوا ربناالله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التی کنتم توعدون » سوره فصلت آیت 30.

ترجمه:یقینا کسانیکه گفتند پروردگار ما الله است ودر ایمان خود پایدار شدند ملائکه برایشان نازل شدند وبشارت به آن جنت دادند که با ایشان وعده شده بود.

درحدیث که ازحضرت سفیان بن عبدالله(رض) روایت شده،وی میگوید:قلت یا رسول الله!قل لی فی الاسلام قولالااسأل عنه احداً غیرک ؟قال « قل آمنت بالله ثم استقم»صحیح مسلم( ج 1 ص 65).

طوریکه درغزوه احد،خندق،حنین واکثرغزوات دیده میشود که رسول گرامی صحابه کرام را به صبر،استقامت وپایداری توصیه می کند وخودشان مانند کوه دربرابرمشکلات استوارباقی میماندند ودرنتیجه درحالیکه عنقریب لشکر مسلمانان شکست بخورد وخسارات مالی وجانی نصیب مسلمانان گردد،ولی بنابرپایداری و استقامت آن هابود که پیروزی نهائی از آن رسول خدا وصحابه کرام گردید.

3.توکل و اعتماد به خداوند(ج):

توکل به الله متعال یکی ازآثارایمان است،چون کسیکه ایمان دارد ومیداند که تمام امور زندگی در دست توانا و پرقدرت الهی است ونفع وضرر از جانب اوست به قضاء ومشیت او راضی میشود.

الله متعال می فرماید:(وشاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین)آل عمران: 159.

ترجمه:ودرکارها با ایشان مشورت کن پس هرگاه عزم واراده انجام کاری نمودی با الله توکل کن،یقیناٌ خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.

ازابن عباس(رض)روایت شده که فرمود(حسبناالله ونعم الوکیل قالها ابراهیم حین القی فی الناروقالهامحمد (صلی الله علیه وسلم)حین قالوا:ان الناس قدجمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایماناوقالوا:حسبناالله ونعم الوکیل)رواه البخاری .

ثمره توکل به خدا:

توکل توشه روحی برای مسلمانان است وانها را ازتشنجات،اضطرابات روحی وترس های درونی نجات میدهد،درتاریک ترین لحظات زندگی،چراغ امید را دردل انسانان مومن روشن میسازد اطمینان وآرامش به او میبخشد.

توکل یک نوع اعتماد واتکابخدا است که درهنگام شرائط واوضاع دشواروتنگ به انسان گشایش خاطرودلگرمی می دهد وازاینکه پیرامون خود یارویاوری وامیدی سراغ نداردناراحت نیست واین اعتماد اوراسراپای نگه می دارد،خداوند(ج)میفرماید:(ومن یتوکل علی الله فهوحسبه)سوره طلاق.

ترجمه:وهرکه برخدا توکل کند،پس وی اورا بس است.

علامه اقبال رحمه دراین زمینه میگوید:

خوف رادرسیــنه او راه نیست     خاطرش مرغوب غیــــرالله نیست

بایکی مثل هجوم لشکراست       جان به چشم اوزبادارزان تراست

مسلمانان هموطن(برادران وخواهران)!

با اقتداوپیروی ازسیرت پیغمبر بزرگوار اسلام ورحمة للعالمین بیائید در مقابل مصائب وافات عدیده که ما وشما به آن مواجه هستیم وهر روزمصیبت بالا ی مصیبت،هرروزسختی و ده ها مشکلات را می بینیم وبا آن دست وپنجه نرم میکنیم،درکشورمافقروبیچارگی،قیمتی وبربادی،جنگ وتباهی که وجود دارد.هرکس مسؤلیت خودرادرک نموده ودرمقابل همچو ابتلاآت خداوندی ازصبر،توکل،حوصله،دعا،استقامت وپایداری کار بگیریم ورٌعب وترس ومأیوسی وناامیدی را به خودجای ندهیم،طوریکه دروازه های فتح وپیروزی برای پیامبرگرامی وصحابه کرام ومسلمانان صدراول گشوده شده وازمصائب ومشکلات خلاصی یافتند.

برای ما هم همه این مشکلات درصورت پیروی رسول گرامی به آسانی،وبه عوض سختی هاوسعت وفراخی به وجود می آید.

وماذالک علی الله بعزیز

اللهم ارزقنا من کل ضیق مخرجاًومن کل هم فرجاٌ وارزقنا وحدة الکلمة ونجنا من الشقاق والنفاق ومساوی الاخلاق