فورمونه

شمیری د فورم نوم  ریاست فایل ملاحظات
1 د حج د پیسو د بیرته ورکولو فورمه دفرضی حج لیدنه او دانلود  
2 د اجازې غوښتلو فورم د زیارت او عمره لیدنه او دانلود  
3 د اجازه نامې د فورم د لاسته راوړلو شرایط د زیارت او عمره لیدنه او دانلود  
4 د کانکور په عمومي پروسه کې د نوم لیکنې فورم د تدریب ائمی انستیتیوت لیدنه او دانلود  

که تاسو پورتنو فورمو څخه استفاده وکړه، نو مهرباني وکړئ وروسته له فورم ډکولو څخه يې لاندې بریښنالیکونو ته واستوئ ، کوم چې دلته لیست شوي .

Hajj@mohia.gov.af

Umra@mohia.gov.af

Islamic.education@mohia.gov.af