دزدی،اختطاف وقتل مردم بیگناه جنایت ووحشت است

الحمدلله  رب العالمین  والصلاة والسلام  علی المبعوث رحمة للعالمین محمد النبی الامین القائل  إن دمائکم وأموالکم  وأعراضکم علیکم حرامٌ کحرمة یومکم هذا فی شهرکم  هذافی بلدکم هذا وعلی  آله واصحابه اجمعین.

قال الله تعالی:مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا [مائدة :32].

ترجمه:کسیکه  بکشد نفسی را بدون نفس یعنی (قصاص) ویا  اینکه  فساد درزمین،مانند این است  که تمام انسان های روی زمین را به قتل رسانیده باشد  وبالعکس کسی که باعث زندگی وحیات یک نفس می گردد،به منزله اینست که  تمام بشریت را نجات داده باشد .

پیامبرصلی الله علیه وسلم دراثنای ایرادخطبه درحجة الوداع به کافة ملت مسلمة خطاب فرمود:«إن دمائکم وأموالکم  وأعراضکم علیکم حرامٌ کحرمة یومکم هذا فی شهرکم  هذا فی بلدکم هذا»بخاری.

ترجمه: هر آئینه خون شما ,مال شما,عزت  وآبروی شمابر یکدیگرتان حرام است مانند حرمت روزشما(عرفه),ماه که دران هستید (ذی الحجه)وشهر یکه دران موقعیت دارید یعنی مکه مکرمه.

اسلام دین رحمت عطوفت ومهربانی است که عطوفت  ان  نه  تنها برای انسان ها منحصراست بلکه عطوفت ومهربانی برای حیوانات,اشجار,زمین وآنچه که خداوند جل جلاله در زمین آفریده ،شامل میشود خداوند(ج) در  مورد صفت  پیامبر گرامی می فرمایند:وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ[ انبیاء :107].

ترجمه:مانه فرستادیم توراای  پیامبر گرامی ،مگر رحمت  برای عالمیان .

عالمیان  شامل همه  موجودات  می باشد ،پس چگونه  می توان  قتل  انسان  بی  گناه  ومظلوم راتوجیه کرد ؟انسان که  خداوند جل جلاله او را از روح  خویش  آفریده ، چنانچه الله تعال می فرمایند: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  [ص :72].

ترجمه: وقتیکه  انسان را افریدیم  در آن از روح  خویش دمیدیم.

انسان  از جایگاه  بلند ورفیعی  بر خوردار  است  وخلیفه  خدا در زمین  می  باشد، آیا ریختاندن خون چنین موجودی را  مباح  قرارداد ؟پیامبر صلی الله علیه  وسلم  میفرمایند :

«من لا  یرحم الناس لایرحمه.

ترجمه: کسیکه  بالای مردم رحم  نمیکند  خداوندجل جلاله بالای او رحم  نمی کند بلکه  اورا مورد  غضب وقهر خویش در دنیا واتش جهنم در اخرت می گرداند.

اسلام  هیچ  وقت  اهمیت خون انسان ومسلمان  را  از نظر  دور  نداشته  حتی  در زمانیکه  جهاد بالای شان فرض گردد ومسلمانان مورد  ظلم وتجاوز قرار بگیرد؛

 

2

عقیده  وازادی  ایشان مورد هجوم  قرارگیرد،درچــــــــنین حالتی جهاد بالای مسلمانان فرض میگردد ودر این مرحله هم الله متعال به مسلمانان آداب واخلاق مجاهدت رابیان میداردومی فرماید:كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ [بقره :216 ]

ترجمه: فرض  شده بالای شما  جهاد در  حالیکه  در نفس های خویش آنرا  خلاف میل وطبع  خویش  میدانید.

یعنی با وجودیکه آزادی ,عقیده  وارزش  های  مسلمانان,مورد تجاوز قرار گیرد وجهاد هم فرض گردد،اما به آنهم مسلمانان به اکراه  ودل  ناخوشی آن  را  انجام  میدهد درآن  سبب  قتل  انسان  ها صورت میگیرد، خونها ریختانده  میشود,مزارع وکشتزارها از بین میرود.

به  همین خاطر فقهای  احناف  جهاد را تعریف مینمایند ومیگویند  که : جهاد  حسن  لغیره است  وبه  اعتبار  ذات  خویش حسن  وزیبائی  ندارد بلکه  به  خاطر  اقامه  حکومت  الهی  ,تأمین  عدالت  واز بین  بردن  ظلم ونابرابری ها مشروع  گردیده  است ،در جای  دیگرپیامبر صلی الله  علیه  وسلم برای  رهروان خویش به  طور توصیه  میفرمایند:"شما آرزوی روبه روشدن با دشمن را  نکنید،وزمانیکه  روبرو شدید از ثبات وپایمردی  کار گرفته   واز خداوند عافیت را طلب کنید)در این رهنمائی پیامبر بزرگ  اسلام  عزت وکرامت  انسانی را در نظر گرفته  شده تا از ریختن خونی  جلوگیری به عمل آید .

حدیث دیگری ذکراست:(عن ابن  عمرعن النبی صلی الله علیه  وسلم  قال:من حمل علینا  السلاح فلیس منا) بخاری .

ترجمه:کسیکه بردارد بالای مسلمان سلاحی ،پس از جمله ما نیست یعنی ازجمله مسلمانان نیست .

پس  کسیکه  قصد ریختاندن خون مسلمانان ولوبه هر وسیله  که  باشدداشته باشد،  بناً  به  دستور  وارشاد  پیامبر بزرگ اسلام ازجمله مسلمانان  شمرده  نمیشود ، چه رسد  به کسانیکه  بالای مردم بی دفاع  وبیگناه حملاتی را انجام میدهند وخون  ایشان  رامیریزانند!!! .

درحدیثی آمده :« عن البراء بن  عازب رضی لله عنه ان رسول الله  صلی الله  علیه  وسلم  قال: لزوال  الدنیا أهون علی الله من قتل مؤمن بغیرحق ولوأن أهل سمواته واهل ارضه اشترکوا فی دم  مؤمن لأدخلهم الله  النار » .

ترجمه: از براء بن  عازب (رضی الله عنه) روایت است که ،رسول الله  صلی الله علیه  وسلم فرمودند: هر ائینه ازبین رفتن  دنیا آسان است  برالله از کشتن یک  انسان  مسلمان بدون حق، واگرتمام اهل آسمانها واهل زمین درریختن خون یک مسلمان شریک  باشند هرآئینه  الله جل جلاله همه ایشانرا داخل جهنم میسازد.

در اسلام  هدایات  ورهنمائی های واضح وروشن  برای مسلمانان در مورد رفتار شان  با جوامع  بشری که  شامل مسلمانان ومعاهد میگردد، میباشد حتی کشتن ویا  ریختاندن خون یک انسان غیر مسلمان را نیزجایز ندانسته وپیامبر (صلی الله علیه  وسلم)میفرمایند:(من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنة وان ریحها لیوجد من مسیره اربعین عاماً)بخاری.

ترجمه:کسیکه  معاهد را به قتل برساند،خوشبوئی جنت را استشمام نمیکند درحالیکه خوشبوئی آن به فاصله مسیر چهل  سال به  مشام میرسد .

امام صنعانی،صاحب کتاب سبل السلام مینویسد:حدیث شریف دلیل بر آن است  که کشتن معاهد حرام بوده واسلام  برای وفا به عهد وپیمان امر کرده  وازشکستن  پیمان منع مینماید.

از بحثهای گذشته  چنین نتیجه  گیری  میشود  که  ریختاندن  خون مسلمان در  هیچ  حالی نبوده  مگربه آن  صورت  های که  شریعت  اسلامی اجازه  داده است!!؟.

به خصوص ریختاندن خون مردم  مظلوم  وبی  دفاع که شامل زنان,کودکان,کهن سالان وعلماء میباشند.

3

مسلمانان متدین هموطن!

درین اوآخردرکشورعزیزماقتل های وحشینانه وبشکل فجیعانه صورت می گیرد،که افرادمسلح ناشناس داخل منازل مسکونی یکتعداد مردم بیگناه ،مظلوم وغریب میشوند واولادمعصوم شان رابه قتل میرسانند، تمام مایملک آنهارابه غارت می برند...

ویامتأسفانه دربازار،کوچه ،شهر،سرک وغیره اماکن دزدان سنگدل ،غارتگرووحشی عده ای ازشهروندان وهموطنان ماراآزارواذیت میدهند وتوسط کارد،چاقوواسلحه دست داشته خودآنهارالت وکوب وتهدیدبه مرگ نموده ویاهم بطور بسیاربی رحمانه آنهارا به شهادت میرسانندوهمه چیزها راازایشان به سرقت می برند. یاهم اختطاف گران مافیائی جگرگوشه ازهموطانان مارا باخود می برند ودرمقابل دریافت پول گزاف ویاغیره خواسته های نامشروع خانواده ووالدین شانرا اذیت میدهند وبعداً آنهارا مانند حیوان درنده به قتل میرسانند!

همه این نوع اعمال ازجمله جرایم حرام ، نابخشودنی ومورد لعنت وعذاب خداوند میباشند وجامعه مارا وحشت زده نموده ، بناءً کشف وازبین بردن چنین اعمال وظیفه فردفرد ملت ودولت است وبه کیفراعمال رساندن همچون مجرمین ومفسیدین ازوظایف درجه یک نهادهای  امنیتی کشورمحسوب میگرددکه باید درمحضرعام این نوع مجرمین محاکمه علنی گردند تاعبرت برای دیگران گردیده ، جامعه ماازوجود همچون عناصرفاسدنجات یابد.