اطلاعیه وزارت ارشاد،حج واوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه قرا ء

وزارت ارشاد، حج واوقاف جهت ارتقای ظرفیت مسلکی وتخصصی قراء کشور، معهدعالی قراءات راتاسیس نموده و فارغان صنوف دوازدهم (مدارس، مکاتب) که دارای شرایط ذیل باشند برای دور سوم تحصیلی ازطریق امتحان کانکوراختصاصی محصل می پذیرد :

شرایط پذیرش :

  1. حافظ کل قرآنکریم بوده باشد 2- داشتن سند فراغت صنف 12(مدارس ، مکاتب )
  1. سن متقاضی از(30) سال تجاوزننماید 4- اصل اسناد تعلیمی وکاپی آن راباخود داشته باشد.
  1. اصل تذکره تابعیت وکاپی آن با شش قطعه عکس 4/3

ویژه گی های معهد عالی قراءات :

  1. تحصیلات نیمه عالی کاملا رایگان وبدون هزینه 2- داشتن نصاب تایید شده وزارت محترم معارف

3- مجهزبا سوند سیستم جهت مشق وتمرین قراءات سبعه عشره

  1. آموزش کمپیوترولسان عربی طورعملی وتطبیقی
  2. تدریس توسط استادان مجرب مطابق معیارهای وزارت معارف
  3. محیط کاملا مناسب و اکادمیک
  4. توزیع سند فراغت صنف چهاردهم

آدرس : چهارراهی میدان هوایی معهد عالی قراءات شماره های تماس (0799831847- 0744689696)

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۱۱:۳
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

ثبت نام جدیدالشمولان انستیتوت تدریب ائمه وخطباء برای دورسوم سال تعلیمی وتحصیلی 1399 جریان دارد بناء علاقمندان وشایقین علم ودانش با شرایط ذیل مراجعه نمایند :

شرایط پذیرش :

  1. داشتن سند . . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۰ - ۱۰:۵۵
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

طوریکه بهتر میدانید ، حضور کارمندان یک اداره حین رسمیات بالای وظیفه محوله اش یک امر حتمی ولازمی بوده که غیابت ایشان باعث مشکلات و سکتگی در امور میگردد.

روی این ملحوظ اشتراک تمام . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۵ - ۱۰:۴۵
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد،حج واوقاف

وزارت ارشاد، حج واوقاف جهت ارتقای ظرفیت مسلکی وتخصصی قراء کشور، معهدعالی قراءات راتاسیس نموده و فارغان صنوف دوازدهم (مدارس، مکاتب) که دارای شرایط ذیل باشند برای دور سوم تحصیلی ازطریق . . .

بازگشت به اطلاعیه ها