اطلاعیه وزارت ارشاد، حج اوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه

ریاست تعلیمات دینی وزارت ارشاد، حج واوقاف برای سال تعلیمی (1401) انستیتوت تدریب ائمه با شرایط زیرمحصل میپذیرد

شرایط پذیرش :

-         تابعیت افغانی داشته باشد

-         داشتن سند فراغت صنف(12)یکی ازمدارس دینی

-         اصل اسناد تحصیلی و کاپی آنراباخود داشته باشد

-         اصل تذکره وکاپی آن با (6) قطعه عکس (3-4)

-         به هردو زبان (پشتو ودری ) آشنائی داشته باشد

-         سیرت وصورت متقاضی شایسته اهل علم باشد

امتیازات :

-         جدب فارغان با (80فیصد ) نمرات این انستیتوت به صنف سوم پوهنحی شرعیات پوهنتون های دولتی بعدازسپری نمودن امتحان اختصاصی

-         اولویت دهی برای فارغان این انستیتوت درمرشدین حجاج

-         اولویت دربخش کاری وزارت و گزینش دربست های امامت وخطابت

-         زمینه سازی آموزش زبان عربی بطوررایگان درانستیتوت

نوت : ثبت نام همه روز ه سر از نشر اعلان درتدریب ائمه،  واقع سرک میدان هوای جوارهوتل آریانا شماره های تماس  (0744435522- 0700991110)

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۴ - ۱۷:۵۱
Background image

طلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

به اطلاع حجاج محترم ولایات میدان وردک، کاپیسا، پکتیکا وغزنی که درپرواز های ششم وهفتم زون مرکز تنظیم میباشند رسانیده میشود که لطف نموده بروز سه شنبه مورخ 1443/11/15هـ ق مطابق 24/جوزا . . .

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ - ۲۲:۳۸
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

به اطلاع حجاج محترم ولسوالی های کابل وولایت لغمان که درپرواز دوم زون مرکز تنظیم میباشند رسانیده میشود که لطف نموده بروز یکشنبه مورخ 1443/11/13هـ ق مطابق 22/جوزا/1401هـ ش  به ساعت ( 8 . . .

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ - ۶:۳۲
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

 به اطلاع تمام حجاج محترم نواحی شهرکابل که شماره های پروازشان ازشماره( 1 ) الی (500) میباشد، رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز اول زون مرکز میباشند. لطف نموده بروز شنبه مورخ 1443/11 . . .

بازگشت به اطلاعیه ها