اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه قرا

 هیئت رهبری وزارت ارشاد، حج واوقاف با هماهنگی مشترک معینیت محترم تعلیمات اسلامی وزارت معارف جهت ارتقای ظرفیت مسلکی وتخصصی قراء کشور، معهد عالی قرائت را تأسیس نموده وفارغان صنوف دوازدهم (مدارس ومکاتب )از طبقه اناث را که دارای شرایط ذیل باشند برای سمستر اول دور سوم تحصلی الی ۲۰ میزان سال ۱۳۹۹ میپذیرد . شرایط پذیرش : 1-حافظ کل قرآنکریم بوده باشد. 2- داشتن سند فراغت صنف 12(مدارس ومکاتب). 3-سن متقاضی از (30)سال تجاوز ننماید. 4- اصل اسناد تعلیمی وکاپی آن را باخود داشته باشد. 5- اصل تذکره تابعیت وکاپی آن با شش قطعه عکس 4/3. ویژه گی های معهد عالی قرائت : 1-صنف جداگانه برای طبقه اناث . 2- تحصیلات نیمه عالی کاملاًرایگان وبدون هزینه . 3- داشتن نصاب تأییدشده وزارت محترم معارف . 4- مجهز باسوند سیستم جهت مشق وتمرین قرائت سبعه عشره. 5- آموزش انگلیسی، کمپیوتر ولسان عربی طور عملی وتطبیقی . 6- تدریس توسط استادان مجرب مطابق معیارهای وزارت معارف . 7- محیط کاملاًمناسب واکادمیک . 8- توزیع فراغت صنف چهاردهم . بااحترام

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ - ۱۶:۳۱
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

 هیئت رهبری وزارت ارشاد، حج واوقاف با هماهنگی مشترک معینیت محترم تعلیمات اسلامی وزارت معارف جهت ارتقای ظرفیت مسلکی وتخصصی قراء کشور، معهد عالی قرائت را تأسیس نموده وفارغان صنوف دوازدهم . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۱۱:۳
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

ثبت نام جدیدالشمولان انستیتوت تدریب ائمه وخطباء برای دورسوم سال تعلیمی وتحصیلی 1399 جریان دارد بناء علاقمندان وشایقین علم ودانش با شرایط ذیل مراجعه نمایند :

شرایط پذیرش :

  1. داشتن سند . . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۰ - ۱۰:۵۵
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

طوریکه بهتر میدانید ، حضور کارمندان یک اداره حین رسمیات بالای وظیفه محوله اش یک امر حتمی ولازمی بوده که غیابت ایشان باعث مشکلات و سکتگی در امور میگردد.

روی این ملحوظ اشتراک تمام . . .

بازگشت به اطلاعیه ها