اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه قرا

 هیئت رهبری وزارت ارشاد، حج واوقاف با هماهنگی مشترک معینیت محترم تعلیمات اسلامی وزارت معارف جهت ارتقای ظرفیت مسلکی وتخصصی قراء کشور، معهد عالی قرائت را تأسیس نموده وفارغان صنوف دوازدهم (مدارس ومکاتب )از طبقه اناث را که دارای شرایط ذیل باشند برای سمستر اول دور سوم تحصلی الی ۲۰ میزان سال ۱۳۹۹ میپذیرد . شرایط پذیرش : 1-حافظ کل قرآنکریم بوده باشد. 2- داشتن سند فراغت صنف 12(مدارس ومکاتب). 3-سن متقاضی از (30)سال تجاوز ننماید. 4- اصل اسناد تعلیمی وکاپی آن را باخود داشته باشد. 5- اصل تذکره تابعیت وکاپی آن با شش قطعه عکس 4/3. ویژه گی های معهد عالی قرائت : 1-صنف جداگانه برای طبقه اناث . 2- تحصیلات نیمه عالی کاملاًرایگان وبدون هزینه . 3- داشتن نصاب تأییدشده وزارت محترم معارف . 4- مجهز باسوند سیستم جهت مشق وتمرین قرائت سبعه عشره. 5- آموزش انگلیسی، کمپیوتر ولسان عربی طور عملی وتطبیقی . 6- تدریس توسط استادان مجرب مطابق معیارهای وزارت معارف . 7- محیط کاملاًمناسب واکادمیک . 8- توزیع فراغت صنف چهاردهم . بااحترام

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۴:۱
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف


در رابطه به توزیع اجازه نامه عمره و زیارات برای شرکت های سیاحتی و زیارتی واجد شرایط

تنظیم امور مربوط به عمره و زیارات که اموردینی – عبادتی هستند از جمله وظایف و عرصه های کاری وزارت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ - ۱۶:۳۱
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

 هیئت رهبری وزارت ارشاد، حج واوقاف با هماهنگی مشترک معینیت محترم تعلیمات اسلامی وزارت معارف جهت ارتقای ظرفیت مسلکی وتخصصی قراء کشور، معهد عالی قرائت را تأسیس نموده وفارغان صنوف دوازدهم . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۱۱:۳
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

ثبت نام جدیدالشمولان انستیتوت تدریب ائمه وخطباء برای دورسوم سال تعلیمی وتحصیلی 1399 جریان دارد بناء علاقمندان وشایقین علم ودانش با شرایط ذیل مراجعه نمایند :

شرایط پذیرش :

  1. داشتن سند . . .

بازگشت به اطلاعیه ها