اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج و اوقاف وزارت ارشاد، حج و اوقاف امارت اسلامی افغانسان به اطلاع تمام متقاضیان محترم حج سال جاری (۱۴۴۳) هجری قمری مطابق(۱۴۰۱) هجری شمسی می رساند که پروسه تحویلی قسط دوم مصارف حج جهت تنظیم و نهایی سازی اسناد حجاج به روز سه شنبه مؤرخ ۱۰ جوزا ۱۴۰۱هـ ش در مرکز و ولایات کشور رسماً آغاز می گردد. به رویت چارت مصارفاتی مجموع مصرف فی نفر حاجی اهل تسنن مبلغ(۴۱۳۰) دالر امریکایی معادل (۳۷۱۷۰۰) افغانی و از فی نفر حاجی اهل تشیع مبلغ(۴۱۸۰) دالر امریکایی معادل (۳۷۶۲۰۰) افغانی تخمین گردیده است. بناء از تمام متقاضیان محترم حج که برای سال ۱۴۰۱هـ ش قبلاً قسط اول را پرداخت، ثبت نام و اخذ نوبت نموده اند، تقاضا می گردد تا جهت تحویلی قسط دوم و اخیر خویش با اسناد دست داشته و مبالغ ذیل حاضرگردند: ۱ـ افرادی که قسط اول را مبلغ (۱۰۰۰) دالر امریکایی تحویل نموده اند، با مبلغ (۳۱۳۰) دالر امریکایی معادل (۲۸۱۷۰۰) افغانی. ۲ـ افرادی که قسط اول را مبلغ (۵۰۰) دالر امریکایی تحویل نموده اند، با مبلغ (۳۶۳۰) دالر امریکایی معادل (۳۲۶۷۰۰) افغانی. ۳ـ آنعده حجاج اهل تشیع که در قسط اول مبلغ (۱۰۰۰) دالر امریکایی را تحویل نموده اند با مبلغ (۳۱۸۰) دالر امریکایی معادل (۲۸۶۲۰۰) افغانی و آنعده حجاج اهل تشیع که در قسط اول مبلغ (۵۰۰) دالر امریکایی را تحویل نموده اند با مبلغ (۳۶۸۰) دالر امریکایی معادل (۳۳۱۲۰۰) افغانی. متقاضیان محترم حج می توانند سر از تاریخ اول ذوالقعدة مطابق ۱۰ جوزا سال جاری با سند نوبت دست داشته خویش، اصل وکاپی تذکره تابعیت و اصل وکاپی رنگه پاسپورت خویش درصورت داشتن پاسپورت در مرکز به مجتمع حجاج واقع دامنه تپه مرنجان جوار چهارراهی ملی بس مکروریان کهنه و در ولایات به ریاست های ارشاد، حج و اوقاف مراجعه نمایند تا طی مراحل اسناد سفر شان پیگیری و انجام گردد. از عموم متقاضیان محترم حج صمیمانه تقاضا به عمل می آید که در تحویلی پول خویش و سپردن پاسپورت ها و یا عملیه بایمتریک شان هرچه عاجل اقدام نمایند. یادداشت: الف: حجاج ولسوالی های ولایت کابل به ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت کابل مراجعه نمایند. ب: حجاج محترمیکه قبلاً تنظیم شده اند وپاسپورت الکترونیکی دارند(4) قطعه عکس فعلی 4/3 با بگروند سفید. ج: حجاجی که قبلاً تنظیم شده اند ولی پاسپورت ندارند با (6) قطعه عکس به سایزهای 4/3 و دو قطعه عکس 5/4 به ریاست های مرکزی وولایتی مربوطه وزارت ارشاد، حج واوقاف هرچه عاجل مراجعه نمایند.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۲۲:۳۶
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج اوقاف

  به اطلاع عموم علمای کرام که علاقمند امامت و خطابت بوده وظیفه رسمی نداشته باشند وداری: سیره و مواصفات نیک، سند معتبر و معتمد تائید شده، قرائت مناسب، کلام فصیح. تسلط به زبان های ملی به . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۹ - ۱۴:۴۰
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

قراراست سی ونهمین دور مسابقات بین المللی قرانکریم درکشور جمهوری اسلامی ایران برگزارگردد، که خواهان شرکت حفاظ وقاریان دربخش های ذیل گردیده اند:

1- حفظ کل قرآنکریم مع التجوید سن 18 الی . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۰:۵۹
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

طوریکه هموطنان متدین ما در جریان قراردارند گروپی از اختطاف گران که میخواستند در روز جمعه مورخ 25 سنبله 1401یکنفر از هموطنان عزیز ما را اختطاف نمایند خوشبختانه از طرف مجاهدین امارت . . .

بازگشت به اطلاعیه ها