اطلاعیه پرواز اول

bakhshi_admin
پرواز اول

 

به اطلاع تمام حجاج محترم نواحی شهرکابل که شماره های پروازشان ازشماره( 1 ) الی (317) میباشد، رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز اول زون مرکز میباشند.

لطف نموده بروز چهارشنبه مورخ 19 سرطان سال جاری به ساعت (9 بجه شب)  به مجتمع حجاج زون مرکز که دردامنه تپه مرنجان واقع چهارراهی ملی بس مکرویان کهنه موقعیت دارد، با اصل آویز تحویلی قسط دوم وسند نوبت خویش همراه با وسایل سفر حج، تشریف آورند تا واکسین های ایشان تطبیق  ودر پرواز معینه به سوی حرمین شریفین تنظیم گردند.

پرواز های حجاج محترم اهل تشیع وولسوالی های ولایت کابل طبق برنامه ازقبل تنظیم شده بعداً اعلان میگردد.

ازحجاج محترم تقاضا به عمل می آید تا نوبت را جداً رعایت نموده باعث ایجاد بی نظمی وسبب سکتگی درتنظیم کارها نگردند، درغیر آن مسؤولیت بعدی متوجه خودشان خواهد بود.

قابل یاد آوری است که داخل شدن اشخاص معیتی به محل مجتمع جداً ممنوع میباشد.

 

Documents

awl_bdwn_shmarh.pdf

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۹:۳۶
Background image

اطلاعیه ‍پرواز چهل وششم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره 6705 الی 6795  بوده باشد و همچنان حجاج محترم که قبلا به اساس نوبت درپروازهای مرکزتنظیم اما در تاریخ های معینه حاضر . . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۲:۳۹
Background image

اطلاعیه پرواز چهل و پنجم

به اطلاع آنعده حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره (6498 ) الی (6704 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز (45) زون مرکز بوده لطف نموده به روز شنبه مورخ 12 . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۰ - ۱۵:۱۶
Background image

اطلاعیه پرواز چهل و چهارم

به اطلاع آنعده حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره (6253 ) الی (6497 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز (44 ) زون مرکز بوده ، لطفاً به روز جمعه مورخ (11 . . .

بازگشت به اطلاعیه ها