فراخوان مسابقه کتاب خوانی

فراخوان

 

وزارت ارشاد، حج واوقاف به مثابه سکتور امور دینی، ارشادی و سازمان دهی انسجام تعلیمات اسلامی که عهده دار رشد، تعالی بخشی، اشاعه، توضیح و تبیین امور دینی در کشور می باشد.

بنا به توافق رهبری این ارگان اخیرا ریاستی تحت عنوان (ریاست امور ارشادی زنان)  در چارچوب تشکیلات وزارت ایجاد گردید، تا زنان فرهیخته ای که در حوزه دینی تحصیلات داشته اند، تحت ریاست مذکور برای تأمین اهداف ارشادی فعالیت نمایند.

این ریاست با توجه به نقش و اهمیت ارزنده و سرنوشت ساز در امور ارشادی زنان، مطالعه ای کتب را در اولویت قرار داده به برگزاری مسابقه و ترویج کتابخوانی در میان زنان کشور اقدام نمود.

اهداف مسابقه کتابخوانی:

 1. رشد و ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در میان لایه های مختلف مردم.
 2. دعوت عناصر مختلف جامعه به تفاهم، تقارب، خویشتن داری، صلح، آشتی، همدیگرپذیری و همزیستی از طریق مطالعه و کتابخوانی.
 3. تعمیق ارزش های علمی، ایمانی و اعتماد در قلب و ضمیر انسان ها و شناخت خود، جامعه و جهان در پرتو رهنمودهای کتاب.
 4. تقویت مهارت های زندگی آحاد جامعه با بهره گیری از گنجینه های تجارب دانشمندان در متون کتب.
 5. ایجاد روش مثبت در طرز تفکر انسانی و تدوین نقشه راه سازنده، با استفاده از اندوخته های علمی دانشمندان، فرهنگ و تمدن بشری که در سطور کتابها نقش بسته اند.

شرایط ثبت و نام:

در این مسابقه بزرگ کتابخوانی، خواهران واجد شرایط می توانند در مرکز و ولایات به صورت حضوری و یا آنلاین ثبت نام نمایند.

 1. فورم ثبت نام را از لینک پائین صفحه به دست آورده میتوانند.
 2. سن شرکت کنندگان بین 15 تا 40 سال باشد.
 3. مدت ثبت نام از تاریخ نشر فراخوان تا 20 سرطان سال جاری ادامه دارد.
 4. بعداز ثبت نام فورم را به ایمل های ( Ershadi@mohia.gov.af/publication@mohia.gov.af) ارسال دارید.
 5. مشترکین گرامی از تاریخ 10 سرطان تا تاریخ 20 اسد، یعنی مدت بیشتر از (یکماه) جهت مطالعه کتاب و آمادگی برای امتحان فرصت دارند.
 6. برای مطالعه اشتراک کنندگان دو کتاب ذیل در مسابقه « کتابخوانی» انتخاب شده است:

الف: نام کتاب: حقوق و مزایای زن مسلمان در عصر حاضر،

مؤلف: دکتر محمد هیثم خیاط، مترجم: علی آقا صالحی، ناشر: نشر احسان، سال نشر: 1398 خورشیدی.

ب: نام کتاب:  اسوه های راستین برای زن مسلمان،

مؤلف: احمد الجدع، مترجم: عبدالصمد مرتضوی، ناشر: نشر احسان، سال نشر: 1383 خورشیدی.

درصورت که کتب فوق میسر و دریافت نگردد اشتراک کننده می تواند PDF آن را از لنیک های که در پائین تحریر است دریافت نمایند.

 1. در پایان مدت آمادگی، تاریخ و محل برگزاری امتحان مسابقه اعلام می گردد.
 2. اشتراک  کنندگان ار مرکز و ولایات می توانند با مصرف شخصی شان در امتحان مسابقه شرکت نمایند.
 3. کسانی که نمرات بالاتر کسب می کنند، جوایز معنوی، نقدی و جنسی برای شان اعطا می گردد.

درصورت ضرورت به شماره های ذیل: 0202202641- 0730035193

فورم ثبت نام 

کتاب حقوق و مزایای زن مسلمان 

کتاب اسوه راستین