متخصصین امور مالی و اداری ، تدارکاتی و افیسر تکنالوژی معلوماتی .

bakhshi_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱ - ۹:۳۵
متخصصین مالی اداری ، تدارکات و افیسر تکنالوژی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط پروسه رقابت آزاد سه پست پروژه NTA مربوط این وزارت در معرض اعلان کارمند یابی گذاشته میشود.

بناً علاقمندان اعم از طبقه ذکور و اناث میتوانند سی وی ، خلص سوانح تحصیلی و تجربه کاری خود را از تاریخ 1/5/1399 الی 15/5/1399 به مدت ده روز کاری به ایمل آدرس HR@mohia.gov.af ارسال نموده در صورت عدم دسترسی به انترنت اسناد مربوط خویش را مستقیماَ به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ارشاد حج و اوقاف واقع شهر نو کوچه حوزه دهم امنیتی ناحیه دهم شهرکابل تسلیم نموده و هم در صورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 تماس گرفته معلومات حاصل نمایند.

Documents

لوایح وظایف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies