متخصصین امور مالی و اداری و تدارکاتی.

bakhshi_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۱:۰
NTA

Publish Date

Closing Date

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد به تعداد (2) بست متخصصین قرار دادی پروژه  ان تی ای مربوط این وزارت از تاریخ 1399/3/27 الی 1399/4/7 در معرض اعلان کارمند یابی گذاشته میشود.

متخصص امور مالی و اداری ریاست اداری مالی 

متخصص امور تدارکاتی آمریت تدارکات

 

Documents

NTA

Related VacanciesShow all

Back to vacancies