مدیر عمومی کوچی ها بست 4

bakhshi_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۴۲
21

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب جدید و معاش به تعداد (1) بست مدیر عمومی کوچی های ریاست دفتر به اعلان کارمندیابی گذاشته میشود.

علاقمندان اعم از طبقه ذکور و اناث میتوانند فورم های درخواستی شانرا از تاریخ  1398/10/12 الی 1398/10/23 بعد از خانه پری به ایمل آدرس HR@mohia.gov.af ارسال نموده در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم مربوطه را مستقیماً از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ارشاد حج واوقاف واقع شهر نو کوچه حوزه دهم امنیتی ناحیه دهم شهر کابل اخذ نموده و هم در صورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 تماس گرفته معلومات حاصل نمایند

Documents

مدیریت کوچی ها

Related VacanciesShow all

Back to vacancies