گالری رسانه

باز دید مسئولین بعثه مدینه منوره از کلینیک صحی حجاج

دیدار و ملاقات دکتور امین الدین مظفری معین مسلکی و رئیس بعثه مکه مکرمه با حجاج در عماره های زون اول

سخنرانی دکتور امین الدین مظفری معین مسلکی وزارت ارشاد حج واوقاف در جلسه ناظمین زون اول مکه مکرمه

به پیشواز از تدویر سمپوزیم بین المللی امام اعظم ابوحنیفه (رح) در شهر کابل

فراغت شاگردان مدارس اناثیه