متخصص امور برنامه کارکنان پروژه NTA

bakhshi_admin
Thu, Nov 05 2020 12:31 PM
متخصص برنامه ها

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد پست متخصص امور برنامه کارکنان پروژه NTA  ریاست پالیسی و پلان این وزارت در معرض اعلان .کارمند یابی گذاشته میشود:

علاقمندان اعم از طبقه ذکور و اناث میتوانند سی وی یا خلص اسناد تحصیلی و تجربه کاری خود را از تاریخ 14/8/1399 الی 25/8/1399 به مدت ده روز کاری به ایمل ادرس HR@mohia.gov.af   ارسال نموده در صورت عدم دسترسی به انترنت اسناد خویشرا مستقیما به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ارشاد حج و اوقاف واقع شهر نو کوچه حوزه دهم پولیس تسلیم نمایند.

در صورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 در تماس شده حل مطلب نمایند.

Documents

متخصص برنامه ها