پروژه تهیه و تدارک فرش جاینمازی برای مساجد

bakhshi_admin
فرش جاینمازی

Publish Date

Closing Date

به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک فرش جاینمازی برای مساجد شریف و حسینیه ها در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1400 را به شرکت عتیق الله حسین خیل لمتد دارنده جواز ن نمبر (0101-5585) ​ آدرس شرکت: مقابل مسجد پل خشتی مرکز کابل –کابل ​ به قیمت مجموعی مبلغ)​ 19,709,250 افغانی ) نوزده میلیون و هفت صدو نه هزار و دو صدو پنجاه افغانی​ اعطاء نماید. اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت ارشاد،حج و اوقاف​ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد. ​ با احترام ​ ​ ​ ​ استاد تاج محمد"مجاهد" معین ​ اداری و مالی